Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1956 Macar Ayaklanmasının Akis Dergisinde Yansımaları
23 Ekim 1956 tarihinde başlayan Macar ayaklanması, Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu bloğunda yaşanan en önemli gelişmelerden biri olmuştur. Macar halkının kötü ekonomik koşullara, SSCB ve baskıcı komünist Macar hükümetine karşı özgürlük ve demokratik bir yönetim isteğiyle ayaklanması, SSCB'nin ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırmasına neden olmuştur. Macar ayaklanması ile aynı günlerde meydana gelen bir hadise de Süveyş krizi olmuştur. Devletler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyu Şüveyş krizine odaklanmışken Macaristan'da meydana gelen olaylar Mısır'daki gelişmeler kadar gündemi meşgul etmemiştir. Akis dergisinde Macaristan'da meydana gelen olaylara geniş yer verilmiş; olaylar siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan ele alarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Batı bloğunun ve dünya kamuoyunun Macar ayaklanmasına yaklaşımı, Akis'in perspektifinden Türk kamuoyuna aktarılmıştır. Bu çalışmanın ana konusu 1956 Macar ayaklanmasının Akis dergisinde nasıl ele alındığıdır. Bu bağlamda ilk olarak Macar ayaklanmasının arkasındaki tarihsel nedenlere değinilmiş ve 1956 yılına kadar Macaristan'da giderek etkisini artıran komünist baskı rejimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Akis dergisinin Macar ayaklanmasını ele alış şeklini daha iyi anlamak adına derginin yapısı ve izlediği yayın politikası açıklanmıştır. Akis'in Macar ayaklanmasına yaklaşımı ve olayları hem Macarlar hem Doğu bloğu hem de Batı bloğu perspektifinden nasıl değerlendirdiği incelenmiştir. Buna ek olarak, Macar ayaklanmasını Türk kamuoyuna sunuş şekli analiz edilmiştir.

Keywords
Macaristan, Akis, Macar Ayaklanması, Sovyetler Birliği

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri