Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Karadeniz Sarmalında İstikrarın Teminatı: İşbirliği Faktörü
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde artan güvenlik endişelerinin giderilmesine yönelik işbirliği temelli bir oluşum olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)’nin, bölgedeki istikrarın sürdürülebilirliği açısından üstlendiği rolü tartışmak amaçlanmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte küresel boyutta güvenlik konusunda tehdit kavramı biçim değiştirmiştir. Bu durum; uluslararası örgütlerin, savunma ve ekonomik amaçlarla kurulan işbirliği örgütlerinin küresel politikaları aracılığıyla istikrarı artırmaya odaklanma konusunda bakış açılarının değişmesine yol açmıştır. Bu çalışmada, küresel ölçekte stratejik öneme sahip Karadeniz Havzası’nda barış ve istikrarın tesis ve idamesi için Türkiye’nin öncülüğünde kurulan KEİ’nin siyasi ve ekonomik gelişim süreci “neo-fonksiyonalizm” yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Neo-fonksiyonalizm yaklaşımının mevcut sistemdeki uluslararası örgütlerin yapılarının dönüşüm geçirmesi, karar alma mekanizmalarının ulus üstü seviyeye kayması, işbirliğinin getireceği maddi faydaların ulusal çıkarları ulus üstü düzeye taşınması açısından önemli olduğu düşünülmüştür. Yanı sıra, bölgesel bütünleşme anlamında en başarılı örnek olan Avrupa bütünleşmesini ele alan neo-fonksiyonalizm, Avrupa’nın devletlerarası bütünleşmesine yönelik bir kuram olarak geliştirilmiş olsa da, sonuçtan çok süreci tanımladığı için farklı bölgesel entegrasyonları da açıklayıcı bir kuram olarak değerlendirilmiştir. Bu makalede, KEİ üyesi ülkeler arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliğinin sınırları neo-fonksiyonalizm çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda başta bölgede stratejik öneme sahip yeraltı kaynaklarından enerji üretimi, tarımsal üretim ve turizm gibi farklı konularda işbirliğine gidilmesi bölge ülkelerinin bir araya gelebilmesi için kullanılabilecek fonksiyonel işbirliği alanları olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, Karadeniz’de daha yumuşak politika alanlarındaki işbirliğinin bölge ekonomisine güç katacağı açıktır. KEİ’nin kuruluş amaçları doğrultusunda; öncelikle üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin sağlanması, ikinci aşamada işbirliğinin siyasi ve güvenlik konularının genişletilmesi ve nihayetinde bölge ülkeleri ve bölgesel/küresel ölçekli diğer oluşumlar ile entegrasyon hedeflerinden ödün verilmemesi de hiç şüphesiz neo-fonkisyonalist bütünleşme sürecine olumlu katkı sağlayacak bir durum oluşturmaktadır. KEİ’nin kuruluş sürecinde amaçlandığı doğrultuda; öncelikle üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin sağlanması, ikinci aşamada işbirliğinin siyasi ve güvenlik konularını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve nihayetinde bölge ülkeleri ve bölgesel/küresel ölçekli diğer oluşumlar ile entegrasyon hedeflerinden ödün verilmemesi de hiç şüphesiz neo-fonkisyonalist bütünleşme sürecine olumlu katkı sağlayacak bir durum oluşturmaktadır.

Keywords
Karadeniz, Türkiye, Rusya Federasyonu, neo-fonksiyonalizm, dış politika, güvenlik.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri