Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sosyal Karmaşıklık Kavramına Dair
1960’ların ‘yeni bir dünya arayışı’ ile karakterize olan politik ve sosyo-kültürel atmosferi, antropoloji ve arkeolojinin de içinde bulunduğu sosyal bilimlerin gündemine yeni sorular sokmuş, günümüz dünyasının hiyerarşik ve otoriter düzenini sorgulayan araştırma konularına kapı aralamıştır. Toplumsal düzen, basit ve karmaşık topluluklar, eşitlikçi topluluklar veya eşitsizliğin kökenleri gibi temaların birçok araştırmanın sorunsalı haline geldiği bu süreç kendine özgü bir politik ve sosyo-kültürel arayışın yansımalarıdır. Arka planını böylesi bir sürecin oluşturduğu araştırmalardaki temel amaç toplulukların iç dinamiklerinin gerçekte nasıl işlediklerini ortaya çıkaran analitik bir yapı kurmak olmuştur. Bu çalışmada, toplumsal karmaşıklık kavramına dair çalışmaların derlenmesi ve tartışılması yoluyla, toplumsal karmaşıklığın ön plana çıkan belirleyicileri, sosyal karmaşıklık kavramının toplulukların yaşam biçimlerini anlama ve açıklama konusundaki okunulabilirliği ve politik, sosyo-kültürel arka planın bu okumadaki etkileri ele alınacaktır. Amacımız, konuya dair çalışmaların ve eleştirilerin bir derlemesi ile, benzer yaşam biçimi ve koşullarının bile toplulukları şematize etmekte yeterli olamayabileceğinin altını çizmek ve sosyal karmaşıklık süreci ve parametrelerini vaka incelemesi yoluyla somutlaştırmaktır.

Keywords
Karmaşık Topluluklar, Sosyal Organizasyon, Eşitsizlik, Varsayım ve Eleştiriler, Inuitler

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri