Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Şükufe Nihal’in Yazılarında Kadın
Tanzimat’ın ilan edilmesiyle kadınlar hukuki anlamda birtakım haklar kazanmış, ilk kez bu dönemde resmi bir eğitim almalarının önü açılmıştır. Kadının konumu ilk kez Tanzimat’la birlikte aydınlar tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı toplumunda ciddi dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümler kadını sınırlı da olsa kamusal alana çıkartmıştır. Kadın eğitimini arttırmış, meslek sahibi olmaya başlamış, toplumda görünür hale gelmiştir Kadınlar taleplerini, basın ve dernekler yoluyla ortaya koymuş, birçok dergide yazılar yazmış derneklerde aktif görevler alarak sosyal hayatta söz sahibi olmaya çalışmışlardır. Darül fünunun ilk kadın mezunu olan Şükufe Nihal, 1909-1960 yıllarını kapsayan uzunca bir dönemde yazılarını yayımlamıştır. Onun yazılarında sıklıkla karşımıza kadın figürü çıkmaktadır. Kadının eğitim talebini ve çalışma gerekliliğini yazılarında sıkça vurgulamıştır. İlk yazılarında Osmanlı kadınının eğitim mücadelesini, sosyal hayata katılım mücadelesini aktarmaya çalışmıştır. Cumhuriyetle beraber, yeni ulus-devletin aydın kadın figürünü yazılarında betimlemiştir. Ülkenin birçok yerine geziler yaparak, gezi yazılarında köylerdeki kadının yaşamını anlatmıştır. Uzun yıllar yazan Şükufe Nihal’in yazıları bir toplumun geçirdiği dönüşümü de gözler önüne sermektedir.

Keywords
Şükufe Nihal, Kadın, Modernleşme, Toplumsal Değişim

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri