Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yerel Tarih Araştırmalarına Işık Tutacak Bir Rapor: Türkiye’nin Sıhhî ve İctimaî Coğrafyası, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vilâyeti
Yeni Türk Devleti’nin temellerini atan Birinci TBMM, daha ilk günden itibaren kendisini kurucu bir meclis olarak görmüş, yeni bir devlet kurmanın bütün gereklerini adım adım gerçekleştirmiştir. Meclis Hükümeti Sistemi’ni benimseyen TBMM’de “İcra Vekilleri Heyeti” adıyla bir hükümetin kurulmasını öngören kanun, 2 Mayıs 1920’de kabul edilmiştir. Bu kanun çerçevesinde 3 Mayıs 1920’de yapılan seçimlerle “Birinci İcra Vekilleri Heyeti” adıyla ilk Hükümet kurulmuştur. Bu Hükümet içerisinde yer alan "Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti Vekilliği’ne ise İstanbul Mebusu Doktor Adnan (Adıvar) Bey seçilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1921 yılında ülkenin nüfus ve ekonomik potansiyelini belirlemek, coğrafi, sosyal ve sağlık problemlerini yerinde tespit etmek amacıyla bir çalışma başlatmıştır. III. İcra Vekilleri Heyeti’nde Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekilliği yapan Dr. Refik Saydam ve Dr. Rıza Nur’un emirleriyle bütün ülkenin aynı metot dâhilinde araştırılması ve sonuçlarının yayımlanarak istifadeye sunulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 1922-1938 yılları arasında “Türkiye’nin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası” adıyla toplam yirmi bir eser yayınlanmıştır. Anadolu vilayet ve sancaklarını sağlık, sosyal, ekonomik ve coğrafi açılardan tanıtan bu eserlerden birisi de Cebel-i Bereket (Osmaniye) vilayetidir. 1925 yılında Adana Türk Sözü Matbaasında Osmanlıca olarak basılan bu eser, vilayete ait coğrafi, iktisadi, sosyal, tarihsel ve yönetsel ön bilgileri içermektedir. Yeni Türk harflerine çevirisi yapılan eser, bu çalışmada sadeleştirilerek değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına ait yerel yazılı kaynakların azlığı dikkate alındığında adı geçen dönemin koşullarında hazırlanan ve Birinci elden otantik bilgiler içeren bu eserin, mevcut literatüre ve yerel tarih araştırmacılarına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords
Cebel-i Bereket, Osmaniye, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, TBMM,

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri