Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK KÜLTÜRÜNDE KILICIN KUTSALLIĞI - NEDENLER VE ÖRNEKLER-
İslâmiyet öncesi dönemde Türklerde kılıcın kutsal görülmesinin kaynağı onun kutsal görülen demirden imal edilmesiydi. Kutsal görülen kılıç çeşitli dini ayinlerde kullanılmış ve bir ruh taşıdığına inanılmıştır. Bunlarla birlikte üzerine yemin edilebilecek bir nesne olarak görülmesi de onun kutsallığını gösteren önemli bir kültürel örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamiyet’in kabulünden sonra da kılıca atfedilen bu kutsallık çeşitli örneklerde devam etmiştir. Kılıç üzerine ayet, dua, hadis yazma geleneği oluşması da kılıcın kutsallığının İslamileşmiş bir yansıması olarak karşımızdadır. Ayrıca menakıpnamelerde sıkça karşımıza ve Alp – Erenlere önemli bir dini şahsiyet tarafından verilip, onları güçlü kılan tahta kılıçlar mevcuttur. Bu kılıçlar menkıbevi anlatımlarda gazilerin ve dervişlerin en önemli kuvvet unsurlarından bir tanesidir. Kılıcın kültürümüzde kutsal görülmesinin bir karşılığı da klasik edebiyatımızdadır. Klasik edebiyatımızda “âyet-i seyf”, “du’â-yı seyf” terkipli yeni mazmunlar kullanılmıştır. Bunun yanında Hz. Peygamberin kılıçları ve Zülfikar başta olmak üzere bazı kılıçlar kutsal görülmüş ve kültürümüzde izler bırakmıştır.

Keywords
Kılıç, kutsal, şaman, demir, yemin

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri