Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Cumhuriyet Dönemi Öncesi Köycü Söylemlerin Kuruluş Yıllarında Halkçılık İlkesine Dönüşüm Süreci: 1908-1923
Bu çalışmada Türkiye’de Jön Türkler tarafından başlatılarak İttihat Terakki Partisi tarafından devam ettirilen köycü söylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıllarında Halkçılık ilkesine dönüşüm süreci incelenmeye çalışılmıştır. Bu süreç analiz edildiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında Türk aydını tarafından benimsenen köycü ve halkçı söylemlerin önemli ölçüde paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Çareyi köylüde bulan aydınlar reayadan vatandaşlığa giden süreci köycü söylemler ile desteklemişlerdir. Meşrutiyetle birlikte aydınlar köylüye giderek köylünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekmişler, dergiler ve gazeteler yayınlayarak köylünün varoluş mücadelesini anlatmışlardır. Nitekim Avrupa’da etkili olan düşünce akımlarının etkisi ile gelişen köycü söylemler, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal yeniden inşası sürecinde Halkçılık İlkesi’ne dönüşmüş ve resmi bir politika olarak benimsenmiştir.

Keywords
Köycülük, Halkçılık, İttihat Terakki Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Kuruluş Yılları

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri