Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yukarı Dicle Havzasında Göçer Toplulukların Kullandığı Yeni Assur Kapları: Salat Tepe Örneği
Eski Önasya’da imparatorlukların son buluğu Geç Tunç Çağı sonunda ortaya çıkan basit mevsimlik barınaklarda yaşayan konargöçer topluluklar Demir Çağları boyunca varlığını sürdürmüştür. Bu topluluklar kendi ihtiyaçları için kaplarını elde üreten, hareketli bir yaşam sürdürdükleri için de ağır malzemeler edinmeyen gruplardır. Bu topluluklar Yukarı Dicle havzasının Yeni Assur hâkimiyetine girdiği dönemde kendi ürettikleri kapların yanı sıra hızlı dönen çarkta biçimlendirilen fabrikasyon kapların da kullanıldığı belirlenmiştir. Bu durumun yalnızca Yukarı Dicle Havzasına özgü olmadığı, Güneydoğu Anadolu ve çevresi için geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ilısu Barajı ve HES Projesi kurtarma kazıları kapsamında kazılan yerleşmelerden biri olan Salat Tepe’de açığa çıkan çukur evler Yeni Assur döneminde bölgede yaşayan konargöçer topluluklar tarafından kullanılmıştır. Bu seramikler Yeni Assur merkezlerinde kullanılan “Saray Malı” niteliğindeki ince cidarlı kaplar ile ve günlük kullanım kaplarından oluşmaktadır. Yukarı Dicle Havzasında bulunan çağdaş kırsal yerleşmelerde de karşımıza çıkan bu seramiklere göre bu küçük yerleşmelerde konargöçer toplulukların yaşamlarını sürdürdüğü anlaşılmıştır. Bu çalışmada, konargöçer grupların kullandığı standart kaplar tanıtılmaktadır.

Keywords
Yeni Assur, Göçer Topluluklar, Demir Çağı, Seramik Kaplar, Kültürel Etkileşim

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri