Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LEVANT BÖLGESİ NEOLİTİK ÇAĞ TAŞ İNSAN FİGÜRİNLERİ: ANLAMSAL, BAĞLAMSAL VE ETNOARKEOLOJİK DEĞRELENDİRMELER
Tarihsel süreç içerisinde insanın farklı medyalara tasviri çeşitli şekillerde olmuştur. En temel biçimiyle, duvar resimleri ve heykel gibi farklı materyaller üzerinde betimlemeler söz konusu iken, çeşitli hammaddelerden yapılmış figürinler de bu tasvir biçiminin en bilinen ve yaygın örneklerindendir. Figürinlerin, insanları yansıtmasının anlamsal bağlamı arkeolojinin sorunsallarından biridir. Bu sorunsal referans alınarak Levant Bölgesi’nde Neolitik Çağ’a tarihlenen bir grup taş insan figürini incelenmiştir. Genel olarak “Ana Tanrıça” kavramının karşılığı olarak görülen figürinlerin, bu kavram ile olan ilişkisi ve farklı anlamları üzerinde durulmuştur. Söz konusu anlamsal bağlamın tutarlı olması için kazı raporları, figürinler üzerine yapılmış çalışmalar ve etnografik araştırmalar ele alınmıştır. Figürinlerin bölge, dönem ve tipolojik dağılımları ile nicelik açısından oranları göz önünde bulundurulduğunda, yapılan kapsamlı değerlendirilme sonucunda anlamlarının her evrede farklılık gösterdiği saptanmıştır

Keywords
Levant Bölgesi, Neolitik Çağ, taş figürinler ve insan figürinleri

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri