Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sivas’ta Kırsal Yerleşimlerde Tahıl ve Saman Depolama Yöntemlerinin Etnoarkeolojik Değerlendirmesi
Arkeolojik kazılarda açığa çıkan bulguların yorumlanması, büyük ölçüde sanayileşme öncesine ilişkin etnolojik veriler aracılığı ile yapılabilmektedir. Günümüzde kentleşme ve modernleşmenin bir sonucu olarak etnolojik veriler büyük bir hızla ortadan kalkmakta olduğundan, etnolojik araştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. İnsanlar yerleşik yaşama geçmeleriyle birlikte besinlerini de üretmeye başlamışlar, kışlık ihtiyaçları için de kendileri ve hayvanları için kullanacakları besin maddelerini depolama gereksinimi duymuşlardır. Çukur ambarlar, çuval veya kilden yapılmış depolama birimleri ve taş, kerpiç veya ahşaptan depo binaları inşa etmişlerdir. Depolar ve depolama bölmeleri, arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre, Neolitik dönemden itibaren mimarinin bir parçası olmuştur. Bu çalışma kapsamında Sivas ili Merkez ilçesine bağlı dört köyde alan araştırması yapılarak, halen kullanılmakta olan depolar incelenmiş ve arkeolojik kazılarda açığa çıkan depolama birimleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar, kalıntıları günümüze kalabilen depolama birimlerinin yerleşik yaşamın başlangıcından itibaren kullanılan tiplerden geliştiğini, ancak teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda bu depolama usullerinin terk edildiğini ortaya koymaktadır.

Keywords
Anadolu, Sivas, Depolama Türleri, Depolama Usulleri, Etnoarkeoloji

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri