Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türk Modernleşmesinde 19.YY Osmanlı Aydınlarının Rolü
Modernleşme Rönesans ve Reform dönemlerinin ardından Osmanlı Devleti’nin gündeminde etkili olmaya başladı. Devletin askeri ve ekonomik alanda başarısızlıklarla karşılaşması onu çözüm arayışına yönlendirdi. Başlangıçta geriye dönüş bir çözüm olarak düşünüldü. Ancak yaşanan siyasi gelişmeler, sefirlerin ülkelerle kurdukları dış ilişkiler ve Avrupa’daki düşüncelerin yurtta kendini daha çok hissettirmesi ile çözüm önerileri farklılaştı. Bürokrasi sınıfı gerek diplomasinin önem kazanması gerek Avrupa ile temasının daha ziyade olmasından dolayı yenileşme düşüncelerinin biçimlendirilmesinde etkin rol aldı. Sonrasında Osmanlı Devleti’nde bürokratlar yoluyla modernleşme meselesi Osmanlı aydınlarının temel alanı haline geldi. Tartışmalar 19.yy’da özellikle Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin faaliyetleriyle zirve noktaya ulaştı. Bu noktadan itibaren yenileşme problemi yalnızca aydınların değil halk ve öğrencilerin de ilgi alanına dahil oldu. Süregelen tartışmalarda 19.yy aydınları şekillendirici bir niteliğe sahip oldu. Ortaya koydukları tutumlar, hususlar, sorun ve çözüm yaklaşımları kendisinden sonra gelen ve çağdaşlaşma konusuyla meşgul olan entelektüelleri, devlet adamlarını, öğrencileri, askerleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni etkiledi.

Keywords
Modernleşme, 19.yüzyıl, Osmanlı Devleti, Osmanlı aydınları, Yeni Osmanlılar Cemiyeti

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri