Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yunan Toplumunun İnanç Bağlamındaki Arınma Ritüelleri
Arınma her toplumda uygulanan dini bir ritüeldir. İnsanlar yaptıkları eylemlerin sonuçlarından kendilerini sorumlu görmüşler ve tanrıların huzuruna çıkmadan önce arınmak istemişlerdir.Grekçesi Katharsis olan arınma kavramını da ilk kez Aristoteles ortaya atmıştır. Kişinin fiziksel ve ruhsal olarak temizlenmesi anlamına gelmektedir. Tek bir arınma şekli yoktur bu yüzden en iyi arınma yöntemine örnek veremeyiz. Bu kavram çok çeşitli olup, farklı alanlarda kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katharsis, inanç bağlamında ele alınmıştır ve yunan toplumundaki arınma ritüelleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı yunan toplumunun arınma kavramına bakış açısını anlamak ve toplumun arınma ritüelleri hakkında bilgi vermektir. Bu amaç doğrultusunda yunan toplumunun arınma ritüelleri araştırılmıştır. Dini sorumluluklardan doğan ritüeller değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın sonucunda ritüeller altı başlık altında toplanmış olup içerikleri ve uygulama şekilleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords
Arınma, Ritüel, Yunan Toplumu, İnanç, temizlik

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri