Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Cumhuriyet Donanması ile Tersanesinin Gölcük’te Kurulması ve Bölgeye Olan Etkileri
20.yy’ın başlarında II. Abdülhamit’in ihtişamlı filosu değerini kaybetmiş, tersaneler bakımsızlıktan adeta çürümeye terkedilmişti. Donanma Cemiyeti’nin kurulması ile donanmada yeni bir atılım süreci başlatılmıştı. 1910 yılı sonrasında ise Haliç Tersanesi’nin ihtiyacı karşılamayacak duruma gelmesi yeni bir yer bulma ihtiyacını doğurmuştu. Bu doğrultuda düşünülen İzmit Körfezi’nde, tersane kurmak için altyapı çalışmaları başlamış fakat Trablusgarp ve Balkan Savaşları nedeniyle gerçekleşememişti. I. Dünya Savaşı’nda tersane kurmak için tekrar bir çaba olsa da dönemin koşullarında bu mümkün olmamıştı. Lozan Barışı’nda imzalanan Boğazlar Sözleşmesi sonrası, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının silahsızlandırılması ve askerden arındırılması Haliç’in artık işlevini tamamen yitirdiği anlamına gelmekteydi. Bahriye Vekâleti’nin kurulması sonrasında Yavuz zırhlısının havuzlanmak için Gölcük’e gelmesiyle birlikte kurulan atölyeler Gölcük’te kurulacak olan deniz üssünün de ilk temelini oluşturmuştu. 1928 sonrasında hız kazanan süreç Gölcük Kumandanlığı’nın kurulmasıyla devam etti ve 8 Mayıs 1933’de T.B.M.M.’de kabul edilen 2173 sayılı kanunla karara bağlandı. Biz bu çalışmamızda “Donanma Kenti” ünvanı alan Gölcük’e, Cumhuriyet Donanması’nın taşınmasına giden süreci, bu süreç içinde yaşanan gelişmeleri ve bu kurulmanın bölgeye olan etkilerini ele alacağız.

Keywords
İzmit, Gölcük, Donanma, Tersane, Islahat

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri