Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Lozan Sonrası Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi
XIX. yüzyılda başlayan ulus devlet oluşturma çabalarının uzantısı olarak göç hareketleri sık sık yaşanır olmuştu. Bu kapsamda 93 harbiyle başlayan Rumeli ve Anadolu arasındaki göç hareketlerinin bir örneği Lozan sonrası Türk Yunan nüfus mübadelesidir. Genel çerçeve belirlenirken homojen toplum anlayışı etkili olmuş ancak sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları yeni sorunlar doğurmadan çözümü tarafların yol haritasını belirlemiştir. Bu kapsamda karşılıklı hak kayıplarının engellemek için “Etabli” tanımlaması yapılmış ve Batı Trakya bölgesi ile İstanbul içi mübadele dışı tutulmuştur. Etablist sayılmak için bulundukları bölgede 18 Ekim 1912’den önce yerleşmiş olma şartı aranmıştır. Göçmenlerin geride bırakacakları taşınmaz mallar için değer biçilmesi komisyonlarca yapılmış terk edilen evlere yeni gelen aileler yerleştirilerek ekonominin sekteye uğramasının önüne geçilmek istenilmiştir. Bu gün her iki devletin içinde hem yerleşiklerin torunları hem de göç edenlerin torunları geçmiş hatıraların hikâyeleriyle yaşamını sürdürmektedir.

Keywords
Mübadele, Etabli , Göç, Lozan, Türk, Yunan, Batı Trakya

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri