Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kazanlı Ayaz ve Ispartalı Hakkı Üzerinden Sırat-ı Müstakim Dergisinde Dilde Sadeleşme Tartışmaları
(Discussions on simplification of language in Sırat-ı Müstakim Journal over Kazanlı Ayaz and Ispartalı Hakkı )

Author : Burhan Kalafat    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 47-62


Summary
Dil, toplulukların ulus olabilmesi için gerekli olan en önemli unsurdur. Bu sebeple özellikle aydınlanma çağından sonra Milli bir birlik oluşturmak isteyen devletler dilde sadeleşme yoluna gitmişlerdir. Osmanlı Devleti ise hem farklı milletlerden oluşan yapısı hem de fikirsel olarak buna hazır olmaması nedeniyle dilin sadeleştirilmesi konusunda geç kalmıştır. Tanzimat döneminde, oturtulmaya çalışılan reformlarında etkisiyle dilin basit ve sade hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemine kadar dilde sadeleşme konusu Osmanlı aydınları tarafından hararetle tartışılmaya devam etmiştir. II. Meşrutiyet’in hemen sonrasında ise oluşan özgürlük ortamı sebebiyle birbiri ardına çıkan basım yayın organlarının ana konularından biri dil tartışmaları olmuştur. Kazanlı Ayaz ve Ispartalı Hakkı bu dönemde kurulan dergilerden bir tanesi olan Sırat-ı Müstakim dergisi içerisinde yer almış ve bu dergide dilde sadeleşme üzerine yazılar yayımlamışlardır. İkilinin dergide çıkan yazılarının Türkçenin sadeleştirilmesi ve sadeleştirilmesine dair kamuoyunun oluşması yolunda büyük bir önemi vardır.

Keywords
Dil, Kazanlı Ayaz, Ispartalı Hakkı, Sırat-ı Müstakim

Abstract
Language is the most important element necessary for communities to become Nations. For this reason, states that wanted to create a National Union, especially after the age of enlightenment, went down the path of simplification of the language. The Ottoman State, on the other hand, was late in simplification the language, both because of its structure consisting of different nationalities and because it was not ready for it intellectually. During the Tanzimat period, efforts were made to simplify the language due to the reforms that were tried to be established. The issue of simplification of the language continued to be hotly debated by the Ottoman intellectuals until the Second Constitutional Monarchy in Turkey. One of the main issues of the media organs, which arose one after another due to the environment of freedom that formed immediately after the second constitutional monarchy in Turkey, was the language debate. Kazanli Ayaz and Ispartalı Hakkı took part in the journal Sırat-ı Müstakim one of the journals established during this period, and published articles on simplification in the language in this journal. The duo's articles published in the Journal are of great importance in the way of forming public opinion about the simplification and simplification of the Turkish language.

Keywords
Language, Kazanlı Ayaz, Ispartalı Hakkı, Sırat-ı Müstakim

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri