Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BALKANLAR’DA MÖ 6500-3900 YILLARI ARASINDA ÜRETİLEN EV MODELLERİ
(HOUSE MODELS PRODUCED IN THE BALKANS BETWEEN 6500-3900 BC )

Author : Özcan Dursun    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1-18


Summary
Anadolu’da çok az sayıda karşımıza çıkan tarih öncesi dönemlere ait ev modellerinin, Balkanlar’da yoğun bir biçimde görülmesi dikkat çekicidir. Ev modelleri çoğunlukla bir evin şematik bir biçimde gösterimi olup aynı zamanda Neolitik Dönem ritüellerinin önemli bir parçası niteliğindedir. Ev modellerinin yapılış amaçlarına dair çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Özellikle, Balkanlar’da görülen antropomorfik ev modelleri çoğu zaman inanç ile ilişkilendirilmiştir.

Keywords
Neolitik Dönem, ev modeli, Balkanlar, antropomorfik

Abstract
It is remarkable that prehistoric house models, which we encounter in Anatolia in very few numbers, are frequently found in the Balkans. House models are mostly schematic representations of houses and are also a significant part of the Neolithic period rituals. Various opinions have been claimed regarding the purpose of making house models. In particular, anthropomorphic house models found in the Balkans are often associated with beliefs.

Keywords
Neolithic period, house model, Balkans, anthropomorphic

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri