Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şükufe Nihal Başar
(Şükufe Nihal Başar )

Author : Kübra Pişkin  Kübra Pişkin  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 61-76


Summary
Şükufe Nihal, İstanbul’da ülkeyi zor şartların beklediği bir dönemde, toplumsal sorunlara hakim olarak büyümüş ve bu sorunları benimsemiştir. Edebiyatın aktüalitesini koruduğu bu dönemde küçük yaşlarda kadın sorunları ve eğitimi konularına eğilmiştir. Kadınlar için açılan İnas Darülfünunu Coğrafya bölümüne girerek ilk kadın mezun unvanını almaya hak kazanmıştır. Mütareke Dönemi işgallerini protesto için düzenlenen mitinglerde etkileyici konuşmalar yapmıştır. Eğitimci olarak hayatını sürdüren Nihal, geçirdiği bir kaza neticesinde içine kapanmış 1973 senesinde yatırıldığı huzurevinde vefat etmiştir. Çalışmamız kadına ve alacağı eğitime hiç değinilmeyen bir dönemde bunu dile getirerek örnek teşkil etmiş bir kadın üzerinedir. Bu bağlamda Şükufe Nihal’in kişiliği, sosyal hayatı ve edebi zihniyeti incelenecektir.

Keywords
İnas Darülfünunu, Kadın, Edebiyat, Miting

Abstract
Şükufe Nihal grew up with a command of social problems and adopted these problems in a period when difficult conditions awaited the country in Istanbul. In this period, when literature preserved its actuality, she focused on women's issues and education at early ages. Entering Inas Darülfünunu, which was opened for women, in the Geography Department, she was awarded the title of the first female graduate. He gave impressive speeches at the rallies organized to protest the Armistice Period occupations. Continuing his life as an educator, Nihal was closed down as a result of an accident and died in the nursing home in 1973 where he was hospitalized. Our study is about a woman who has set an example by expressing this in a period when the woman and the education she will receive is not mentioned. In this context, Şükufe Nihal's personality, social life and literary mentality will be examined.

Keywords
İnas Darülfünunu, Woman, Literature, Meeting

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri