Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antik Dönemden Günümüze Tabula Ansata ve Titulus Ansata (Titulus) Üzerine Etnoarkeolojik Değerlendirme
(Etnoarcheological Estimation on Tabula Ansata and Titulus Ansata (Titulus) from Ancient Period to Present )

Author : Sercan ÖNGEN  Kübra Kırman  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 19-40


Summary
Tabula Ansata ve Titulus/Titulus Ansata kullanımının Antik Roma döneminden öncesindeki kökenlerine baktığımızda bir Grek kültürünün icadı olarak karşımıza çıksa da; kökenlerinin Mezopotamya–Assur ve Anadolu–Hitit dönemlerine kadar uzandığı görülmektedir. Sırasıyla tüm Roma ve Bizans topraklarında Hristiyan ve Yahudi yapılarında kendine; sonrasında İslam’ın ortaya çıkışı ile birlikte İslamiyet inancı ve kültürü içinde çeşitlenerek yer almıştır. Bu şekilde günümüze kadar gelen bu Tabula Ansata ve Titulus/Titulus Ansata günümüzdeki bir çok kültür içinde sosyal ve dini yaşamımız içinde; dini yapılar, kamu yapıları, mezar taşlarında, sokak ilanları ve posterler, dükkan ve sokak tabelaları, heykeltıraşlık ve sanat alanları gibi bir çok alanda kendine yer bulmuştur.

Keywords
Tabula Ansata, Titulus, Etnoarkeoloji, Antik Dönem, Antik Roma

Abstract
When we look at the origins of the use of Tabula Ansata and Titulus/Titulus Ansata before the ancient Roman period, it appears as an invention of Greek culture; it is seen that their origins date back to Mesopotamia - Assyrian and Anatolia - Hittite periods. In Christian and Jewish buildings of all Roman and Byzantine lands, respectively; Afterwards, with the emergence of Islam, it took place in the Islamic belief and culture by diversifying. In this way, these Tabula Ansata and Titulus/Titulus Ansata, which have survived to the present day, are in our social and religious life in many cultures today; It has found a place in many areas such as religious buildings, public buildings, tombstones, street ads and posters, shop and street signs, sculpture and art spaces.

Keywords
Tabula Ansata, Titulus, Ethnoarchaeology, Ancient Period, Ancient Rome

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri