Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE TAŞRA
(The Rural Life In The Digitalization Process )

Author : SERCAN KARAGÖZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 103-120


Summary
1950 yılından itibaren gelişen iletişim teknolojileri, küreselleşme ile hız kazanan dijitalleşme süreçleri tüm dünya ile birlikte ülkemizde de köklü değişikliklere sebebiyet vermiştir. 1990’lı yıllardan bu yana iletişimin, dijitalleşmenin hızlandığı görülmektedir. Bilgisayarların gelişmesi, akıllı telefonların hayatımıza girmesi, internet alt yapısının hızla gelişmesi ve hizmet sınırlarının genişlemesi iletişimin süratle yayılmasına neden olmuştur. Bu değişim ve gelişim büyük şehirlerden başlayarak, taşraya kadar etkisini göstermiş, ekonomiden, eğitime, siyasetten ticarete hayatın her alanında toplumsal değişikliklerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Ülkemizle beraber dünyada aynı değişim ve gelişmeler paralel yaşanmakta dünya her geçen gün birbirine entegre olmaya başlamış, küresel arenada dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğu aşikâr olmaktadır. Taşra, Türk modernleşmesi kapsamında bütün çalışmaların ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmada da taşra-merkez ilişkisi üzerinden Türkiye’de nüfusu en yüksek 10 il ile beraber en düşük 10 ilin dijitalleşme penetrasyonları incelenmiştir.

Keywords
İletişim, Kitle İletişimi, Taşra, Merkez, Kentleşme, Dijitalleşme

Abstract
Communication technologies that have developed since 1950 and the digitalization processes that have accelerated with globalization have caused radical changes in our country as well as the whole world. It has been observed that communication and digitalization have been accelerating since the 1990s. The development of computers, the introduction of smartphones, the rapid development of the internet infrastructure, and the expansion of service limits have caused communication to spread rapidly and instantaneously. This change and development started from big cities to the rural areas have laid the groundwork for social changes in all areas of life, from economy to education, from politics to trade. With the changes and developments experienced altogether in the world, The countries have started to integrate with each other day by day, and it is obvious that digitalization is not a choice but a necessity in the global arena. Rural life has been the center of attention of all works within the scope of Turkish modernization. The purpose of this study is to examine the penetration of digitalization in the most populated 10 provinces and the least populated 10 provinces in Turkey to have a clear understanding of the correlation between big cities and rural areas.

Keywords
Communication, Mass Communication, the Rural Life, the Center, Digitalization, Urbanization

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri