Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Önceki ‘Çevre’; Sonraki ‘Eyalet’: Yeni Asur Krallarının Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğusuna İlgisi
(The Former ‘Periphery’; The Latter ‘Province’: Interest of Neo-Assyrian Kings in South-Eastern and Eastern Turkey )

Author : Şakir Can    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 5
Page : 1-26


Summary
Ön Asya’da Demir Çağ’ının ilk yarısında Yeni Asur İmparatorluğu’nun sınırları zamanla, Türkiye’nin güneydoğu ve doğusuna doğru genişlemiştir. Asur Krallarının Türkiye’nin bu bölgelerini egemenliğine alma isteği, başlangıçta Orta Asur dönemindeki seleflerinin hâkimiyetinde bulunan ve zamanla kaybedilen toprakları tekrar kazanmak olan politik bir amaca yönelik olmuştur. Zamanla, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgeleri, ekonomik potansiyelinin temel öğeleriyle ilişkili olan stratejik konumu, zengin maden ve doğal kaynakları ile bereketli tarım toprakları bakımından Asur Krallarının odaklandığı bir alan haline geldi. Yeni Asur kralları, bu bölgenin ekonomik kaynaklarına sahip olabilmek için, başka güçlere (Yeni-Hitit devletleri, Aramiler ve Urartu Krallığı) karşı üstünlük sağlamaları gerektiğinden, bunlara karşı askeri ve siyasi saldırılar düzenlemiştir. Yeni Asur İmparatorluğu’nun kuzeye yayılımının arkeolojik izlerine Yukarı Dicle, Fırat, Kilikya ve doğudaki dağlık bölgelerde rastlanmıştır. Özetle, başlangıçta Orta Asur krallığına ait olan ve kaybedilen toprakları geri kazanım düşüncesi, zamanla emperyalist ve yayılmacı bir eyleme dönüşmüş, başlarda Asur ülkesini çevreleyen bu bölgeler, zamanla Yeni Asur eyaletlerine dönüşmüştür.

Keywords
Yeni-Asur ilgisi, Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğusu, sömürme, yayılma, hammadde kaynakları.

Abstract
During the first half of the Iron Age (ca.1000-620 BC), south-east and east Turkey witnessed the expansion of the Neo-Assyrian Empire in a number of regions. The initial interest of the Assyrians in some regions of Turkey was political. It was to regain the lost territories once under the rule of their Middle Assyrian predecessors. Through time, Turkey’s strategic position, economic potential, rich mineral and natural sources, and its fertile lands drew the attention of the Neo-Assyrian kings. In order to obtain these resources and the strategic advantage, these regions of Turkey must have been brought under control. The Neo-Assyrian kings carried out military campaigns and political offensives against contemporary local political powers primarily against the Neo-Hittite and the Aramaean states in the west, and the Kingdom of Urartu. Indeed, the expansion of the Neo-Assyrian Empire is evident in the Upper Tigris, Euphrates regions, Cilicia, and the eastern highlands. The Neo-Assyrian kings’ perspective on these regions seems to have evolved from notions associated with the heritage of the Middle Assyrian kingdom; however, this became an imperialistic and expansionistic outlook. Thus, in time, these preliminary peripheral regions became the provinces of the Neo-Assyrian Empire.

Keywords
Neo-Assyrian interests, South-eastern and Eastern Turkey, exploitation, expansion, raw material.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri