Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İttihat ve Terakki’de Kadın Olgusu ve Selma Rıza
( Women's Case and Selma Rıza in the Committee of Union and Progress )

Author : zekiye altıntaş    
Type :
Printing Year : 2017 GÜZ
Number : 6
Page : 117-134


Summary
Osmanlı tarihinin son dönemine damga vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, Meşrutiyet döneminde bazı kalıpları değiştirmek ve bir takım yenilikler getirmek istediği “kadın” konusuna bakış açısını ve yine bu anlamda düşünülen geliştirilen, ortaya atılmış fikirleri incelemek adına bu çalışma yapılmıştır. İttihat ve Terakki’nin “kadın olgusu” adına görüşlerine yer verilerek, yapılmak istenilen fakat Devlet’in bekası gereği ikinci plana atılmak zorunda kalınan konular ele alınmıştır. Bu bağlamda kendi bünyesinde de yeni kadın modeli oluşumuna destek veren İttihat ve Terakki’nin yapısı içerisinde de bazı önemli kadın öncüler yer almaktadır Genel çevre itibariyle parti içerisinde bulunan isimlerin kardeşleri ya da eşlerini oluşturan bu kesimin, gazete ve dergi gibi yayın organlarında yazarak ön plana çıktıkları görülmektedir. Yine İttihat ve Terakki’nin önemli bir ismi olan Ahmet Rıza’nın kardeşi olarak bildiğimiz fakat biraz daha arka planda bulunan isimlerden biri olan Selma Rıza’ya da bu çalışmada yer verilmiştir.

Keywords
İttihat ve Terakki, İkinci Meşrutiyet, Kadın

Abstract
This study was carried out in order to examine the idea of the "woman" and the ideas that were developed and proposed in this sense, which the Union and Progress Society, which marked the last period of the Ottoman history, wanted to change some patterns and bring some innovations during the Constitutional period. The opinions of the Committee of Union and Progress on behalf of the "women's case" are mentioned and the issues which are required to be done but the issues that have to be taken into the second plan for the permanency of the State have been discussed. In this context, there are some important female pioneers in the structure of the Committee of Union and Progress, which also supports the formation of a new female model in their own context. This section, which constitutes the siblings or spouses of the names in the party as a general environment, is written on the front lines by writing in publications such as newspapers and magazines seen. Selma Rıza, who stays on the background and one of the names that we know as the sister of an important name of the Committee of Union and Progress, Ahmet Rıza, is also included in this study.

Keywords
Union and Progress, Second Constitution, Women

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri