Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yunan Ölü Kültü ve Ritüelleri ile Günümüz Cenaze Uygulamaları Arasındaki Benzerlikler
(Similarities Between The Greek Burial Customs and Rituals of the Dead and Today's Funeral Practices )

Author : Muhammed İbrahim Ethem Edin    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 75-104


Summary
Ölüm, insanoğlunun farkında olduğu en acı gerçektir ve insan bu gerçeğin farkında olarak yaşayan tek canlıdır. Ölüm, bilinmeze yolculuktur. Bu bilinmezlik, insanı bu olgu üzerine düşünmeye sevk etmiş ve insanın çeşitli öteki dünya inançlarına yönelik kendi zihninde tasavvur ettiği bilgi ve birikiminin zaman içinde ritüeller üzerinden kültleşmiş metalara dönüşmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, Antik Yunan Döneminde yaşayan insandan günümüze, çağlar boyunca insanoğlunun ölüme karşı gösterdiği tepkinin günlük hayattaki uygulamalara nasıl entegre olduğu incelenmiştir. Bu inceleme araştırmaya örnek teşkil eden antik Yunan dönemi mezar buluntuları, günümüz mezar uygulamalarının karşılaştırılması ve literatür taraması üzerinden yürütülmüştür. Bu veriler doğrultusunda ölü gömmede uygulanan ritüellerin amaçları anlaşılmaya çalışılmıştır. Ölü kültünde asıl amaç yaşayanların, tanrılarını memnun ederek hem kendi ruhlarının hem de ölenin ruhunun rahat ettirilmesidir. Sevilen kişiden ayrılmak, geride sevdiklerini bırakmak gibi çok temel ve insani bu acı verici duyguyu hafifletmek amacıyla dinler, kültler ve ritüel uygulamaları aracılığıyla psikolojik sağlık korunmak istenmiştir.

Keywords
Yunan, ölü gömme, prothesis, ekphora, ritüel, miasma

Abstract
Death is the most painful truth that human beings are aware of, and man is the only living thing that lives with the awareness of this truth. Death is a journey into the unknown. This obscurity has led people to think about this phenomenon and has caused the knowledge and accumulation of people to think about various other world beliefs in their own minds, to turn into cult commodities through rituals over time. In this study, it has been examined how the reaction of human beings against death has been integrated into daily life practices throughout the ages, from the ancient Greek period to the present. This study was carried out through the comparison of ancient Greek tomb finds, present-day tomb practices, and literature review, which set an example for the research. The main purpose of the cult of the dead is to comfort the living, their own souls and the soul of the deceased by pleasing their gods. Psychological health was sought to be protected through religions, cults and ritual practices in order to alleviate this very basic and human painful feeling of separation from a loved one and leaving loved ones behind.

Keywords
Greek, burials, ekphora, prothesis, miasma, rituals.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri