Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Birleşmiş Milletler’in Kuruluşu ve Çalışma Prensibine Genel Bakış
(An Overview of the Establishment and Working Principle of the United Nations )

Author : Şebnem Oğuz Uzuner    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 61-74


Summary
Uluslararası örgütler, uluslararası ilişkiler alanının önemli aktörleri arasındadır. Ulus devlet anlayışının Avrupa’da yerleşmesi süreci ile birlikte bir devletin diğeri ya da diğerleri ile simetrik ya da asimetrik ilişkileri artmaya başlamıştır. Bu anlamdaki ilişkilerin daha rahat yürütülmesi için belirli mekanizmaların da gerekliliği ortaya çıkmıştır. Devletlerin bu yöndeki ilk adımı, konferans, kongre vb. adlarla anılan kapsamlı toplantılar olmuştur. 18. ve 19. Yüzyılda yoğun bir şekilde düzenlenen uluslararası konferans ve kongreler, bir yandan belirli alanlarda devletlerarası ilişkilerin yürütülmesine sağlarken diğer yandan da özellikle işbirliği gerektiren alanlardaki faaliyetlere belirli bir süreklilik ve kurumsallık da kazandırmıştır. Öte yandan “işbirliği ihtiyacı” nedeniyle kurulduğu kabul edilen örgütlerin bile uluslararası sistemdeki güç ilişkileriye doğrudan bağlantısı vardır. Bu anlamda en beliryici örnek 1919’da kurulan Milletler Cemiyeti’dir. Çeşitlenen ve farklılaşan devletlerarası ilişkiler mantığı, özellikle kuvvet kullanmayı da yasaklayan Birleşmiş Milletler’in İkinci Dünya Savaşı henüz resmen bitmeden kurulmuştur.

Keywords
Birleşmiş Milletler, uluslararası ilişkiler, işbirliği, barış, politika birliği

Abstract
International organizations are among the important actors in the field of international relations. With the establishment of the nation-state understanding in Europe, the symmetrical or asymmetrical relations of one state with the other or others have begun to increase. The necessity of certain mechanisms has emerged in order to carry out the relations in this sense more easily. The first step of the states in this direction is the conference, congress, etc. There have been extensive meetings called by names. International conferences and congresses, which were organized intensively in the 18th and 19th centuries, on the one hand, provided the conduct of interstate relations in certain fields, on the other hand, they brought a certain continuity and institutionality to the activities especially in the fields that required cooperation. On the other hand, even the organizations that are accepted to be founded due to the "need for cooperation" have a direct connection to the power relations in the international system. The most prominent example in this sense is the League of Nations, which was established in 1919. The diversifying and differentiating logic of interstate relations was established before the Second World War of the United Nations, which also prohibited the use of force, was officially over.

Keywords
United Nations, international relations, cooperation, peace, policy union

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri