Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Avrupa Kimliğinin Oluşumunda Müslüman Kavramının Yeri ve Önemi
(The Place and Importance of the Muslim Concept in the Creation of European Identity )

Author : Kenan Çabuk    
Type :
Printing Year : 2022 Bahar
Number : 15
Page : 79-90


Summary
“Kimlik” sosyal bilimlerde çalışma alanını sürekli geliştiren bir kavram haline geldi. Avrupa Kimliği de bu çalışma alanlarından birisidir. Avrupa’nın sahip olduğu kimlik kavramına erişebilmesinde tarihsel olarak birçok etken vardır. Avrupa’nın şu an sahip olduğu kimliğin oluşum sürecinde İslamiyet ve Müslümanların da katkısı olmuştur. Çünkü Avrupa’nın Roma İmparatorluğu sonrasında en fazla etkileşime geçtiği medeniyetlerden birisi de İslam Medeniyeti olmuştur. Haçlı Seferleri öncesinde ve sonrasında etkileşime devam edilmiş ve kültür, bilim ve ahlak alanlarında ciddi bir etkileşim yaşanmıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti döneminde bu etkileşim artık yerini rekabete ve en sonunda da düşmanlığa bırakmıştır. Bu tarihsel süreci detaylı olarak anlattığımız bu çalışmada, Avrupa’nın öteki kavramının karşılığına “İslamiyet, Müslümanlık ve Türk” kelimelerini nasıl yerleştirildiğini anlatacağız.

Keywords
Avrupa, Kimlik, Öteki, İslam, Müslüman

Abstract
“The identity” has become a concept that constantly develops the field of study in the social sciences. European Identity is one of these fields of study. Historically, there have been many factors in Europe's reach to its concept of identity. Islam and Muslims also contributed to the formation of the identity that Europe has now. Because the one of the civilizations with which Europe interacted the most after the Roman Empire was the Islamic Civilization. Before and after the Crusades, interaction continued and a serious interaction was experienced in the fields of culture, science and morality. Later, during the Ottoman Empire, this interaction left its place to rivalry and eventually hostility. In this study, in which we describe this historical process in detail, we will explain how the words “Islam, Muslim and Turkish” were placed in the counterpart of the concept of Europe's other.

Keywords
Europe, Identity, The Others, Islam, Muslim

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri