Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hümanizm ve Türleri
(Humanism and Its Types )

Author : Şehriban Sağlam    
Type :
Printing Year : 2022 Bahar
Number : 15
Page : 91-110


Summary
İnsanlık tarihinin en köklü düşünce akımlarından biri olan hümanizm, Antik Çağ’dan itibaren bireye yapılan vurgulamaların artmasıyla birlikte merkezine insanı ve insana ait olan her şeyi dahil eden bir yaşayış biçiminde dönüşmüştür. En yüzeysel ifadesiyle ‘insan sevgisi’ olarak addettirilen hümanizmin bu tanımı, ortaya çıkış sebebini ve felsefesini karşılayamayacak kadar dar ve yetersiz bir tanım olmuştur. İnsanı en değerli ve en vasıflı hale getirme felsefesi üzerine kurulan hümanizm, eğitimle beraber bireyi özgür ve yetkin bir varlık olarak dünyaya hazırlamayı amaçlamıştır. Bilhassa Rönesans döneminden itibaren klasik eserlere dönüşle beraber gerçekleşen düşünsel devrim, hümanizmin güç kazanmasına ve başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayılmaya neden olmuştur. Nitekim bu çalışmada da hümanizmin ortaya çıkışı, yayılışı ve zaman içerisinde oluşan türleri araştırılmış ve analizlerde bulunulmuştur.

Keywords
Hümanizm, İnsan, Antik Çağ, Rönesans, Avrupa.

Abstract
Humanism, which is one of the most rooted currents of thought in the history of humanity, has transformed into a way of life that includes human and everything that belongs to human beings in its center, with the increasing emphasis on the individual since Antiquity. This definition of humanism, which is considered to be 'human love' in its most superficial expression, has been too narrow and inadequate to meet the reason and philosophy of its emergence. Humanism, which was founded on the philosophy of making people the most valuable and qualified, aimed to prepare the individual for the world as a free and competent being with education. Especially since the Renaissance period, the intellectual revolution that took place with the return to classical works caused humanism to gain strength and spread to many European countries, especially Italy. In this study, the emergence of humanism, its spread and its types over time were investigated and analyzed.

Keywords
Humanism, Human, Antiquity, Renaissance, Europe.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri