Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Karmaşıklık Kavramına Dair
(In Regard to Concept of Social Complexity )

Author : Melis Uzdurum  Sera Yelözer  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 4
Page : 1-16


Summary
1960’ların ‘yeni bir dünya arayışı’ ile karakterize olan politik ve sosyo-kültürel atmosferi, antropoloji ve arkeolojinin de içinde bulunduğu sosyal bilimlerin gündemine yeni sorular sokmuş, günümüz dünyasının hiyerarşik ve otoriter düzenini sorgulayan araştırma konularına kapı aralamıştır. Toplumsal düzen, basit ve karmaşık topluluklar, eşitlikçi topluluklar veya eşitsizliğin kökenleri gibi temaların birçok araştırmanın sorunsalı haline geldiği bu süreç kendine özgü bir politik ve sosyo-kültürel arayışın yansımalarıdır. Arka planını böylesi bir sürecin oluşturduğu araştırmalardaki temel amaç toplulukların iç dinamiklerinin gerçekte nasıl işlediklerini ortaya çıkaran analitik bir yapı kurmak olmuştur. Bu çalışmada, toplumsal karmaşıklık kavramına dair çalışmaların derlenmesi ve tartışılması yoluyla, toplumsal karmaşıklığın ön plana çıkan belirleyicileri, sosyal karmaşıklık kavramının toplulukların yaşam biçimlerini anlama ve açıklama konusundaki okunulabilirliği ve politik, sosyo-kültürel arka planın bu okumadaki etkileri ele alınacaktır. Amacımız, konuya dair çalışmaların ve eleştirilerin bir derlemesi ile, benzer yaşam biçimi ve koşullarının bile toplulukları şematize etmekte yeterli olamayabileceğinin altını çizmek ve sosyal karmaşıklık süreci ve parametrelerini vaka incelemesi yoluyla somutlaştırmaktır.

Keywords
Karmaşık Topluluklar, Sosyal Organizasyon, Eşitsizlik, Varsayım ve Eleştiriler, Inuitler

Abstract
The political and socio-cultural atmosphere of the 1960s, which was characterised by a ‘quest for a new world’ put new questions into the agendas of the social sciences, such as anthropology and archaeology. These questions initiated new research programs focusing on the hierarchical and authoritarian order of today's world systems. This process, which addressed themes such as social order, simple and complex societies, egalitarian societies and/or the origins of inequality, and made them principal questions of various research agendas, is an outcome of a genuine political and socio-cultural a search in the field of social sciences. The main outcome of these studies was the formation of an analytical structure aimed at explaining how the inner dynamics of societies really worked. In this work we will try to evaluate the prominent factors of complexity, and use the concept of social complexity to understand and explain societies' social organization systems and how political and socio-cultural backgrounds affect approaches employing this concept. Our aim is to emphasis that even similar social systems, life-ways and circumstances may not be enough to schematize societies and to embody parameters of social complexity. We accomplish this by reviewing hypothesis and critiques, and presenting a case study of the Inuit society.

Keywords
Complex Societies, Social Organization, Inequality, Hypothesis and Reviews, Inuits

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri