Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SARU RACİYE PARTİSİ’NİN KURULMASINDA ZAFAR HASSAN ’İN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(A Evaluating on the Role of Zafar Hassan in the Establishing of the Saru Raciye Party )

Author : elif gülbaş    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 7
Page : 73-88


Summary
Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve hilafetin kaldırılmasının ardından bazı Hintliler hala Türklere hilafet sebebiyle bağlıydılar. Bu bağlılık onların Türk topraklarında kendi kaderlerini aramaya devam etmelerini nedeniydi. Hindistanlı doktor ve siyaset adamı olan –ki kendisi Balkan Harbi sırasında Hindistan Hilal-i Ahmer ekibinin başında Osmanlı topraklarına gelmişti- Muhtar Ahmet Ensari Atatürk ile 1925’de yaptığı görüşmede, Hint müslümanları adına Halife olmasını istediklerini açıklar. Bu olayın öncesinde ülkeleri Hindistan’ın bağımsızlığı için önce Afganistan’a sonrasında Rusya’ya gidip buralarda faaliyet gösteren Ubeydullah Sindhi ve öğrencisi Zafar Hassan’ın Türkiye’ye gelip kurmaya çalıştıkları parti ele alınmaya çalışılacaktır. Kendi faaliyetlerini Türkiye’de devam ettirmeye çalışan Sindhi ve Zafar Hassan, burada kendilerine yardımcı olan Türklerle bağlantı kurup yapılanmalarından Türk devletini de haberdar etmişlerdir. Bu metinde, yüzyıllardır birbirleriyle temas halinde olan iki milletin, Hindistanlılar tarafından Hilafet üzerinden ortak bir paydada birleşme ve kendi ülkeleri Hindistan’ın tam bağımsızlığı çerçevesinde gerçekleşen bir parti kurma süreci incelenmeye gayret edilmiştir

Keywords
Zafar Hassan, Ubeydullah Sindhi, Hindistan’ın Bağımsızlığı

Abstract
Due to the caliphate-connections between Turks and Indians, the pursuit of the destiny for some Indians was not blocked after the establishment of new government in the form of Republic of Turkey. Mukhtar Ahmed Ansari, an Indian doctor and a politician at the same time came to join Ottomans, leading the Indian Crescent groupduring Balkan wars. In 1925, explaining the meeting of Mukhtar Ahmed Ansari with Ataturk in which he wanted Ataturk to become caliph on behalf of the Indian Muslims. Before this event, the coming of Ubaidullah Sindhi and his student Zafar Hassan to Turkey to establish a party is explained, who were showing activities in Afghanistan and later in Russia for the independence of India. To continue their activities in Turkey, Sindhi and Zafar Hassan notified the Turkish government through Turks who were helpful to them. In this paper, meeting of the two nations that have been in contact with each other for centuries, on a common platformthrough caliphate and the process of establishing a party for the complete independence of India will be explained.

Keywords
Zafar Hassan, Ubaidullah Sindhi, Independence of India

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri