Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Başkent Tuşpa Çevresi Yerleşim Analizi Işığında Urartu Toplum Yapısı
(Social Structure of Urartian According to Settlement Analysis Around Tuşpa )

Author : Canan Toker  -  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 7
Page : 47-72


Summary
Merkezini Van Havzası’nın oluşturduğu bölgede kurulan Urartular, Orta Demir Çağı’nda bölgeye hükmetmişlerdir. Monarşi ile yönetilen Urartuların, topografyanın yanı sıra çevre psikolojisinin de etkisiyle yerleşimlerinin konumlarını seçtikleri bilinmektedir. Konut mimarisinde ayrıntılı bilgiye sahip olunmayan Urartuların saray, bey konağı ve evlerine bakılarak toplumsal hiyerarşinin kurgulanması mümkündür. Zorunlu göç (deportasyon) yolu ile getirilen nüfus, köleleştirilerek Urartu ekonomisinde çeşitli alanlarda iş gücü olarak kullanılmıştır. Günümüzde yüzölçümünün yaklaşık %13’ünün tarım alanı olarak kullanıldığı bölgede besin ihtiyacını tarım ürünleri karşılamadığından, besin ekonomisine hayvancılık egemen olmuştur. Yüzey araştırmaları sonucunda Başkent Tuşpa’ya yaklaşık 12 km uzaklıkta yerleşimler bulunmuştur. Bu kentlerin boyut, mesafe, kullanım alanı ve tarım alanı analizleri, Urartu toplum yapısının kurgulanmasına yardımcı olmaktadır.

Keywords
Urartu, toplum yapısı, tarım, yerleşim analizi, boyut, mesafe.

Abstract
Urartians established their kingdom in the region formed by the Van Basin, and ruled the region throughout the Middle Iron Age.Urartian administration was monarchy, and topography and environmental psychology influenced them tochose the location of their residences. Their palaces, mansions and houses without residential architecture enable us to reconstruct their social hierarchy. Deported population was enslaved and became labourers in various fields for supporting the state economy. Today, only 13% of the region is used for agriculture, and the products don’t meet the nutritional needs; thus, animal husbandry became dominant. Through surface surveys, several settlements were discovered about 12 km from the royal capital Tuşpa. Through the analysis of size and distance, Site CatchmentAnalysisand the estimation of the area probably used for agricultural activities around these settlements, the social structure of the Urartian statehave been reconstructed.

Keywords
: Urartian, social structure, agriculture, settlement analysis, size, distance.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri