Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yusuf Has Hacib Ve Nizamülmülk’ e Göre Devlet İdaresinde Olmaması Gerekenler
(Unwanted Traits Of Goverment According To Yusuf And Nizam )

Author : abdullah bakar    
Type :
Printing Year : Aralık 2018
Number : 8
Page : 43-77


Summary
Özet Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig ve Nizamülmülk de Siyasetname adlı eserlerinde iyi bir hükümdarın nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler vermişlerdir. Örnek bir yönetim ve hükümdar profilinin nasıl olması gerektiğini anlatan bu eserlerde birçok konulara yer verilmiştir. Bunların başında bilginlik gelmektedir. Bilgili olmayan hükümdar ve yöneticiler devlet işlerini beceremezler ve halk arasında huzursuzluk baş gösterir. Böylece iç karışıklıklar meydana gelir. Bilgisizliğin adaletsizliğe sebep olduğu ve adaletsiz bir yönetimden halkın hoşnut olmayacağı söylenmektedir. Bilgisizliğin, yönetimde olmaması gereken unsurları ortaya çıkaran temel sebep olduğu bilinmektedir. Acelecilik de bunlardan bir tanesidir. Aceleciliğin yapılan işlerin çabuk biteceği yerde daha da uzun sürmesine sebep olduğu söylenmektedir. Açgözlülük bir hükümdarda ve yöneticilerde kesinlikle olmaması gereken bir özelliktir. Çünkü açgözlü insan cimri kişidir ve bu da halk arasında hoşnutsuzlukla karşılanır. Kadın da yönetimde olmaması gereken bir unsur olarak görülmektedir. Eserlerimizde anlatılanlara göre kadınlar, erkekler gibi birçok olaya şahit olamadıkları için deneyimsiz ve kolay kandırılan yapıdadırlar. Bu sebeple onlar devlet işlerinden uzak durmalılar. Aşırı alkol tüketimi de yöneticilerde hoş karşılanmayan davranışlar içindedir. Bu davranışlarda bulunulduğu halde düzenin bozulacağı ve saltanatın son bulacağı söylenmektedir.

Keywords
Hükümdar, Yönetici, Bilgi, Adalet, Vezir, Kadın, Düzen

Abstract
Yusuf Khass Hajib gives advises about how a ruler should be and behave in his book Kutadgu Bilig like Nizam Al-Mulk wrote in Siyasetnama. Many subjects are mentioned in this particular political-advisory literature which tells how an exemplary government and ruler should be. Wisdom comes first among those subjects. Governments and rulers without wisdom will fail to govern the state, and civil unrest occurs. Then it will lead to a civil conflict. It is said that ignorance causes unfair, and unfair causes unrest. A government or ruler without wisdom and justice can not accomplish governing the people with peace. This literature knows that ignorance leads to all of the unwanted things. Rushing is one of those. It is told in the written pieces that rushing causes works to be done late instead of finishing them early on. Greed is another attribute that no ruler or administer must never have, because a greedy person is a penurious person who will be disliked by the people. Women are also should not be allowed in the government. According to political-advisory literature, women are incapable and vulnerable, because they do not witness as many events as men do alongside being inexperienced compared to men. With this reason, they should not allowed to involve in politics. Excessive alcohol consumption is also another unwelcome behaviour. It is told that with those unwanted attributes and behaviours instability is going to occur, and finally the reign of the ruler will come to an end.

Keywords
Ruler, Administer, Wisdom, Justice, Women, System, Vizier

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri