Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyet Dönemi Öncesi Köycü Söylemlerin Kuruluş Yıllarında Halkçılık İlkesine Dönüşüm Süreci: 1908-1923
( )

Author : Zeynep AYDIN    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 27-42


Summary
Bu çalışmada Türkiye’de Jön Türkler tarafından başlatılarak İttihat Terakki Partisi tarafından devam ettirilen köycü söylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıllarında Halkçılık ilkesine dönüşüm süreci incelenmeye çalışılmıştır. Bu süreç analiz edildiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında Türk aydını tarafından benimsenen köycü ve halkçı söylemlerin önemli ölçüde paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Çareyi köylüde bulan aydınlar reayadan vatandaşlığa giden süreci köycü söylemler ile desteklemişlerdir. Meşrutiyetle birlikte aydınlar köylüye giderek köylünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekmişler, dergiler ve gazeteler yayınlayarak köylünün varoluş mücadelesini anlatmışlardır. Nitekim Avrupa’da etkili olan düşünce akımlarının etkisi ile gelişen köycü söylemler, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal yeniden inşası sürecinde Halkçılık İlkesi’ne dönüşmüş ve resmi bir politika olarak benimsenmiştir.

Keywords
Köycülük, Halkçılık, İttihat Terakki Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Kuruluş Yılları

Abstract
In this study, the transition process of peasantism which was initiated by the Young Turks and sustained by the Party of Union and Progress into to populism in the foundation period of Turkish Republic has been examined. A detail analyses on the peasantist and populist rhetoric which had been adopted by Turkish intelligentsia shows that there are many common points and parallels between two different movements. The intellectuals, who found the tsar in the peasantry, supported the process of citizenship with the rhetoric through the rhetoric. With the constitutional monarchy, the intellectuals went to the villagers and drew attention to the situation of the peasants, and published the magazines and newspapers and explained the peasant's existence struggle. Indeed, the peasantist discourses emerged under the effects of European movement of thoughts, turned into the Principle of Populism in the process of social reconstruction of the Republic of Turkey and has been adopted as an official policy.

Keywords
Peasantism, Popülism, the Party of Union and Progress, Republic of Turkey, Establishment Period

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri