Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUK İMGESİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE İKTİDAR ÇOCUK İLİŞKİSİNDE EĞİTİMİN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE ROLE OF EDUCATION IN CHILDREN'S IMPACT AND THE ROLE OF EDUCATION IN THE RELATIONSHIP OF THE CHILDREN )

Author : Burak Dilgen    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 43-60


Summary
Çocuğun iktidar ile ilişkisi iktidarın ideolojisi etrafında şekillenmiş ve bu ideolojinin aktarımında eğitimin önemli bir rolü olmuştur. Çocuk, ayrı bir birey olarak kabul görene kadar “küçük yetişkin” olarak görülmüş ve küçük yetişkinler, büyük adamlar olmak için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır. Bahsi geçen iyilik doğal olarak iktidarın amaç ve çıkarları ile paralellik göstermektedir. Çocuk eğitimi çağlar boyu çocuktan sağlanacak yarar üzerine bina edilmiş din adamı, işçi, nihayetinde örnek vatandaş haline getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Çocuk, eğitim, iktidar, ideoloji, kültür

Abstract
The relationship of the child with power has been shaped around the ideology of power and education has played an important role in the transfer of this ideology. The child was seen as a small adult until it was accepted as a separate individual and it was tried to be prepared in the best way to be small adults, big men. This favor is inherently parallel to the aims and interests of power. Child education has been tried to be an example citizen, clergyman, worker, who was built on the benefit to be provided from the child for ages.

Keywords
Child, education, power, ideology, culture

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri