Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Eski Assur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Demon İnancı
(Demon Belief in Anatolia According to the Cuneiform Sources of the Old Assyrian Trade Colonies Period )

Author : Kübra Karaköz    
Type :
Printing Year : 2019 haziran
Number : 9
Page : 1-26


Summary
Assur Ticaret Kolonileri Dönemine ait çivi yazılı belgelere göre demonlar, tanrılar tarafından yaratılan, doğaüstü güçlere sahip insan-hayvan karışımı melez varlıklardır. Yeraltı Dünyasında yaşadığına inanılmasına rağmen, zaman ve mekân kavramlarından uzak oldukları için insanlar tarafından hastalık, bela, felaket ve ölüm ile ilişkilendirilmişlerdir. Anadolu’da demonlara yönelik en eski belgeler, Anadolu’da yaşayan Assurlu tüccarlara Assur’dan gönderilen mektup ve muskalardan oluşmaktadır. Bu belgeler Anadolu’da bulunsa da Mezopotamya inanç sistemine ait öğeleri ve bakış açısını yansıtmaktadır. Bu belgelerde demonlar farklı güçlere, konumlara ve özelliklere sahiptir. Varlıklarına yönelik inanç, yazının kullanılmasından önceki dönemlerin evren anlayışını ve karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışını da yansıtmaktadır.

Keywords
Demon, Assur Ticaret Kolonileri Dönemi, İnanç, Çivi Yazılı Metinler, Muska.

Abstract
According to cuneiform sources of the Assyrian Trade Colonies Period, Demons with supernatural powers are human-animal hybrids crated by Gods. Although these are far away from concepts of time and space, and are believed to live in the Netherworld, demons were associated with illness, trouble, disaster and death. The oldest documents about demons in Anatolia were letters and amulets sent from Assyria to Assyrian traders living Anatolia. Although these documents have been found in Anatolia, these reflect elements and perspectives of Mesopotamian belief systems. In cuneiform texts Demons bear different powers, ranks and properties. The belief concerning their entity mirror also the concept of Universe as well as the way of solving problems before the development of scripts.

Keywords
Demon, Assyrian Trade Colonies Period, Belief, Cuneiform Texts, Amulet

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri