Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ziya Gökalp’ın Çalışmalarında Kültür ve Medeniyet Ayrımı
(Distinction of Culture and Civilization in Ziya Gökalp’s Works )

Author : Ergün TUR    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 61-74


Summary
Ziya Gökalp II. Meşrutiyetin ilanından sonra siyasal devrimin, batı karşısında Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yeterli olmayacağını, toplumsal bünyede yenilikler yapmak gerektiğine olan inancı doğrultusunda teoriler geliştirdi. İslam dini ve Türk kültürünü koruyarak çağdaş bir toplumu yaratmaya çalıştı. Milliyetçilik anlayışını kültür üzerine temellendirdiği için, kültür kavramına büyük önem verdi. Batıdan alınacak yenliklerin sınırlarını belirlemeye çalıştı. Toplumsal olguların hangilerinin kültür, hangilerinin medeniyet sınırlarına dâhil olduğunu belirlemeye çalıştı. Kültür ve medeniyet ayrımıyla: batıdan alınacak teknik ve bilimsel bilgilerin Türk kültürüne ve dinine uyumlu bir şekilde aktarılmasının teorisini oluşturdu.

Keywords
Gökalp, Medeniyet, Kültür, Halk

Abstract
After the decleration of second constitutionalism, Ziya Gökalp developed theories upon with his belief that the political revolution would not be enough to save the Ottoman Empire against the West, and that innovations should be made in the social structure. He attempted to create a modern society by preserving Islamic religion and Turkish culture. He attached great importance to the concept of culture due to his understanding of nationalism on culture. He tried out to determine the boundaries of the innovations would be taken from the West. He also tried to decide which social phenomena belonged to culture and which ones were covered by civilization. He constituted the theory that transferring compatible technical and scientific information from the West to Turkish culture and religion in compatible way with the segregation of culture and civilization.

Keywords
Gökalp, Civilization, Culture, Community

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri