Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKİS DERGİSİ’NE GÖRE DEMOKRAT PARTİ İKTİDARININ SON YILLARINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1957-1960)
(ACCORDİNG TO THE AKİS JOURNAL TURKISH-AMERICAN RELATIONS IN THE LAST YEARS OF DEMOCRATIC PARTY POWER (1957-1960) )

Author : Büşra Kuşkan    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 135-160


Summary
İkinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan iki kutuplu dünyada kuzey komşusu Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak talebinde bulunması nedeniyle Türkiye, Batı bloğunun yanında yer almıştır. Türkiye özellikle askeri ve iktisadi gücüyle Batı bloğunun yeni lideri olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler geliştirme yoluna gitmiştir. Batı bloğu ve özellikle Amerika’nın desteğini almadan SSCB’den kendisine yönelecek tehditlere karşı savunmasız olacağını düşünen Türkiye bu bağlamda, Nato’ya katılmış, Amerika’dan askeri ve ekonomik yardımlar almıştır. Görüldüğü üzere Türkiye’de 1950’lerden itibaren dış politikada Amerika yanlısı bir politika izlenmeye başlanmıştır. Çalışmamızın 1957-1960 yıllarını kapsamasının nedeni, 1957 yılından itibaren Türkiye’de iktidara ciddi bir muhalefetin başlamış olması ve aynı zamanda yaşanan ekonomik sıkıntılarla iktidarın izlediği dış politikayı körükörüne Amerikancı bir politikaya çevirmiş olmasıdır. Dönemin muhalefet sözcüsü konumunda olan Akis Dergisi’ndeki köşe yazılarında Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı eleştirdiği noktaları görebilmek mümkündür.

Keywords
Akis, Dış Politika, Demokrat Parti, CHP, Ortadoğu

Abstract
In the bipolar world of the post-second world war period, Turkey, due to the northern neighbour’s, Soviet Union, territorial claims, took the side of the Western bloc. Turkey has sought to maintain good relations with the United States, the new leader of the Western bloc especially with its military and economic power. Without the support of the Western Block and specially United States, Turkey would be vulnerable to threats from the USSR, and in this context, the country has joined NATO and has received military and economic aids from the United States. As it can clearly be seen from the 1950s, in Turkey, a pro-American foreign policy has begun to be monitored. However, especially when economic woes increased, the government completely has started to pursue an Americanism policy in Turkey. The reason to include the years 1957-1960 into our study is about the beginning of a serious opposition to the government since 1957, and foreign policy pursued by the government which has caused experiencing economic difficulties blindly by Americanism, which is turned into a policy later. In this paper, from oft-quoted columns in Akis Journal, the opposition public speaker of that era, it is possible to see the points criticized by the Republican People's Party.

Keywords
Akis, foreign policy, Democratic Party, Republican People's Party, Middle East

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri