Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEK-DİN-MODERNİZM BAĞLAMINDA ERDEM BAYAZIT
(ERDEM BAYAZIT IN THE CONTEXT OF TRADITION-RELIEF-MODERNISM )

Author : FATMA YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 121-134


Summary
Modern toplumların belki de en büyük sancılarından biri de kendine ve özüne yabancılaşma sürecidir. Modernizmin toplumda yer edinme sürecini yaşamayan bir nesi,l o dönemde yaşanan durumları, kültür karmaşasını, insanların hislerini ve düşüncelerini anlayabilmek için bağlı bulunduğu dönemin özelliklerini yansıtan sanat ve edebiyat eserlerine ihtiyaç duyarlar. Modernizm sürecinin beraberinde getirdiği dayatmalar kişilerin, ailelerin ve daha genel düzeyde toplumların din, kültür, değerler konularından uzaklaşmalarına, yabancılaşmalarına ve yalnızlaşmalarına sebep olmaktadır. Şiirlerinde pek çok temayı konu edinen, topluma karşı duyarsız olmayan, benimsediği temalardan ödün vermeyen bir şair olan Erdem Bayazıt’ın içinde bulunduğu dönemin şiirleri üzerindeki yansımaları ele alınmıştır.

Keywords
Gelenek, Din, Modernizm, Şiir, Erdem Bayazıt

Abstract
Perhaps one of the greatest pains of modern societies is the process of self-estrangement. They need art and literary works that reflect the characteristics of the period in which modernism has no place in the society and the characteristics of the period in which it is connected in order to understand the situations, thoughts and feelings of people. The impositions brought about by the process of modernism cause people, families and more general societies to move away from religion, culture, values, alienation and isolation. Erdem Bayazıt, a poet who has many themes in his poems, who is not insensitive to society and who does not compromise on the themes he has embraced, has been reflected on his poems.

Keywords
Tradition, Religion, Modernism, Poetry, Erdem Bayazit

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri