Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Chih-chih Ch’an-yü’nün Siyasi Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme
(An Evaluation About Chih-chih Ch’an-yü’s Political Activities )

Author : Muhammet Şeker    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 105-120


Summary
Ch’an-yü soyundan olmasına rağmen halk arasında düşük bir görevde bulunan Hu-t’u-wu-ssu, küçük kardeşi Hu-han-yeh’nin Ch’an-yü, olarak tahta çıkmasıyla Sol Bilge Beyi olmuştur. Han Hanedanı’nın faaliyetleri sonucu Hsiung-nu topraklarında aynı anda beş Ch’an-yü ortaya çıkmıştır. Bu beş Ch’an-yü’den birisi de kendisini “Chih-chih Ch’an-yü” ilan eden Hu-t’u-wu-ssu’dır. Hu-han-yeh, Han Hanedanı’na sığınırken, Chih-chih Ch’an-yü ise Orhun Vadisi’nde kalmıştır. Böylece Hsiung-nular, M.Ö. 54 yılında ilk kez bölünmüştür. Doğuda güçlü bir Han Hanedanı olması sebebiyle Chih-chih, Orhun Vadisi’nin batısını hakimiyeti altına almaya çalışmıştır. Stratejik bir hata ile kendisine yollanan Çin elçisini öldürerek Han Hanedanı’nın tepkisini çekmiştir. Son savaşına Han Hanedanı’na karşı kale savunması yaparak giren Chih-chih, bu savaş esnasında hayatını kaybetmiştir. Kendisine bir kale yaptırmasıyla, ağır zırhlı askerleri ile Chih-chih alışılmış hafif zırhlı ve atlı askerlerden oluşan ordunun dışına çıkmıştır. Bu çalışmada, Chih-chih’nın kendisini Ch’an-yü ilan etmesinden hayatını kaybettiği zamana kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri, Çin’deki Han Hanedanı ile mücadeleleri genel olarak ele alınmaya çalışılacaktır.

Keywords
Chih-chih, Hun, Hsiung-nu, Han Hanedanı, Mo-tu.

Abstract
Hu-t’u-wu-ssu, who was in a low position among his people although he was from Ch’an-yü family, upgraded toy he position of Left Bilge Bey, in other words “the crown prince”, with his younger brother Hu-han-yeh’s acceding to the throne as “Ch’an-yü”. As a result of The Dynasty of Han’s destructive facilities, there occured five Ch’an-yü at the same time in Hsiung-nu Lands. Hu-t’u-wu-ssu, who is one of these five Ch’an-yü, declared himself as “Chih-chih Ch’an-yü”. Hu-han-yeh, took shelter in The Dynasty of Han, as Chih-chih Ch’an-yü stayed in the Valley of Orkhon. By this way, Hsiung-nus were divided for the first time in the year of 54 B.C. Chih-chih tried to domineer the West part of the Orkhon Valley due to the existance of mighty Dynasty of Han in the east part. Chih-chih, got into his last war by defending the fortress, last his life during this war. By making himself a fortress and with heavily armored soldiers. Chih-chih he got out of the ordinary light armored and cavalry soldiers. In this researchi it will be brifly about the facilities he has done between the time that he declared himself as Ch’an-yü and the time he thaat he last his life and his struggles with The Dynasty of Han.

Keywords
Chih-chih, Hun, Hsiung-nu, Han Dynasty, Mo-tu.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri