Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tanzimat Dönemi’nden Bir Mizah Gazetesi: Latife
(A Humour newspaper from Tanzimat Period: Latife )

Author : Merve Köken    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 191-210


Summary
Osmanlı Devleti 1839’dan itibaren resmi olarak demokratikleşme sürecine girmiştir. Bu demokratikleşmenin bir sonucu olarak Batılı devletlerin yaşam standartlarına öykünen Osmanlı aydını kendini bu yolda geliştirmeye adamıştır. Bu süreçte Batılı yaşam stilinin gerektirdiği ölçüde yaşamış ve topluma bir şeyler katmaya çalışmıştır. Sanat eserleri Şarklı boyuttan çıkmış ve Avrupa standartlarında sanat eserlerinin ortaya konması için çalışılmıştır. Bu çalışmada basın yayın sektörünün de rolü büyüktür. Matbaanın bu topraklara gelmesinin ardından yaşanan uzun süreli duraksama sonrası yayımlanan gazete ve dergiler toplumun çehresinin değişiminde büyük roller oynamıştır. Eğlence ve hoşgörüye çok eski çağlardan beri aşina olan Türk toplumunun dünyasına mizah dergileri de giriş yapmıştır. Diyojen’le başlayan ve hala devam eden bu sürece 1874 tarihinde 39 sayı çıkarılan Latife gazetesi de katkı sağlamıştır. İmtiyaz sahibi Zaharya Beykozluyan tarafından çıkarılan Latife yazar ismi vermeden gerek toplumsal sorunların ironik olarak eleştirildiği köşe yazılarıyla, gerekse salt eğlence amacı taşıyan bölümleriyle basın dünyamıza renk katmıştır. Ayrıca derginin arka kapağında yer alan karikatürler bu türün de gelişimi için atılan ilk adımlardan biri olmuştur. Dil olarak genel olarak sade bir ifade gücü olan gazetede dilin kullanımından ziyade sivri ve hiciv yüklü bir ifade mevcuttur. Dilin sadeliği veya ağırlığından ziyade göze çarpan şey derginin hiciv yüklü dünyasıdır. Yayın hayatına pazartesi ve perşembe her hafta çıkma gayesi ile çıkan Latife arada bazı aksaklıklar olsa da genel anlamda yayınını pazartesi ve Perşembe günleri sürdürmüş, 12 ağustos 1874 6 Mart 1875 tarihleri arasında varlık göstermiştir.

Keywords
Tanzimat, Dergi, Basın, Mizah, Kültür, Modernleşme

Abstract
The Ottoman Empire was officially in the process of democratization since 1839. As a result of this democratization, the enlightened Ottoman people who aspire the life standards of Western governments devoted themselves to improvement. In this process, they lived as required by the Western lifestyle and they tried to make contribution to society. The artworks moved away from Orient format and it was tried to create artworks in the standards of Europe. In this study, the press industry also had a great role. After the arrival of press machine to these lands, newspapers, and magazines published after the long-standing pause played a major role in changing the face of society. The humor magazines also arrived in the Turkish society world who accustomed to fun and tolerance since ancient times. To this process, started with Diyojen and still continued, Latife magazine which pressed in 1874 with 39 issues also made contribution. The Latife pressed by grant holder Zaharya Beykozluyan, embellished our press life without giving author name both with the columns which criticized society problems ironically and the chapters which had aim only fun. Also, the caricatures on the back cover became one of the first steps of the improvements in this category. As language, there is a pointed and satirical expression rather than the use of the simple language of the newspaper. More than the simplicity or complexity, the remarkable thing is that the sarcastic world of the magazine. Latife which started its press life with the aim of publishing on Monday and Thursday, even if there were some malfunctions it was published on Monday and Thursday and it lived between 12th of August 1874 and 6th March of 1875.

Keywords
Tanzimat, Magazine, Homour, Press, Culture, Modernization

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri