Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÖNEMLERİNE RADİKAL EĞİTİM ANLAYIŞLARI İLE DAMGA VURAN İKİ DEVLET ADAMI: FATİH SULTAN MEHMET VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
(THE TWO STATESMEN THAT MARKED THEIR PERIOD WITH THEIR UNORTHODOX VIEW ON EDUCATION: MEHMET THE CONQUEROR AND MUSTAFA KEMAL ATATÜRK )

Author : Eray İspir    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 243-255


Summary
Türk siyasi tarihinin önemli liderlerinden olan, kendi dönemlerine damga vuran iki değerli şahsiyet Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk, sadece siyasi başarıları değil başında bulundukları devleti eğitim alanındaki faaliyetleri ile de çağının ilerisine taşımayı hedeflemişlerdir. Toplumların eğitilmesinin önemini erken yaşlarda kavrayan iki lider de başta bulundukları süre zarfında eğitim alanında yenilikler yapmışlardır. Devletlerin güçleri sadece siyasi yapılanma ve bölgedeki otoriteleri ile sınırlı olmamaktadır. Eğitilmiş toplumların refah seviyesini yakalaması, düzenin sağlam temeller üzerine kurulması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi çağlarının ilerisindeki öngörüleri ile eğitim alanında gerçekleştirmeye çalıştıkları konusunda bir değerlendirme yapma temennisi taşımaktayız. Bu çalışmamızda, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim faaliyetleri ele alınmaya çalışılacaktır. Her iki liderin devletin gelişim sürecinde eğitim konusunda attıkları adımlar incelenmeye gayret edilecektir.

Keywords
Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Eğitim, Fen Bilimleri

Abstract
Mehmet the Conqueror and the Mustafa Kemal Atatürk, the two valuable statesmen that marked their period in Turkish political history, aimed to carry Turkish Republic further in politics as well as education while they were in charge. Both of them, well aware of value of education from very early ages, did many reforms in their times. A state’s power doesn’t depend only on their political power in the regions. It carries great importance to have a well educated society that was reached to a good level of welfare in order to found on order with solid foundation. In this context, we hope to evaluate what Mehmet the Conqueror and Mustafa Kemal Atatürk tried to achieve with their timeless vision of education. We will try to handle Mehmet the Conqueror and Atatürk’s actions in the education field within this study. We will attempt to analyze what these two leaders had to do in education in time of advancement of the country.

Keywords
Mehmet the Conqueror, Mustafa Kemal Atatürk, Education, Science

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri