Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hammer'in Hatıratı ve 1839'da Saray Tercümanlığından Uzaklaştırılması
(Hammer’s memories and his dismissal from interpretership mission of the palace )

Author : Ömer Faruk Demirkan  -  
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 211-218


Summary
Joseph Freiherr Hammer Purgstall Osmanlı tarihçilerinin başta "Osmanlı İmparatorluğu Tarihi" ve diğer başka eseleri ile tanıdığı bir müsteşriktir. 1842 yılında yazmaya başladığı hatıratı aile kökeninden ve doğumundan başlayarak nihai olarak 1852 yılına kadar devam etmektedir. Kendi el yazısı ile toplam 5904 sayfa 246 defter tutan hatıratı, ilk defa 1940 yılında Reinhart Bachofen von Echt tarafından kısaltılarak yayınlanmıştır. Bachofen'in bu kısaltmasından dolayı başta Hammer biyografisi için değerli olan dönüm noktaları karanlıkta kalmaktadır. 1811'den itibaren ifa ettiği saray tercümanlığından (Hofdolmetsch) 1839'da Prens Metternich ile girdiği bir münakaşa sebebiyle olaylı bir şekilde uzaklaştırılması hakkında yayınlanan hatıratta kısa bilgi verilmiştir. Osmanlı'nın Viyana Büyükelçisi Sadık Rıfat Paşa'nın da dahil olduğu bu olayı Hammer'in yayınlanmamış hatırları ışığında makalemizde incelenmiştir.Joseph Freiherr Hammer Purgstall Osmanlı tarihçilerinin başta "Osmanlı İmparatorluğu Tarihi" ve diğer başka eseleri ile tanıdığı bir müsteşriktir. 1842 yılında yazmaya başladığı hatıratı aile kökeninden ve doğumundan başlayarak nihai olarak 1852 yılına kadar devam etmektedir. Kendi el yazısı ile toplam 5904 sayfa 246 defter tutan hatıratı, ilk defa 1940 yılında Reinhart Bachofen von Echt tarafından kısaltılarak yayınlanmıştır. Bachofen'in bu kısaltmasından dolayı başta Hammer biyografisi için değerli olan dönüm noktaları karanlıkta kalmaktadır. 1811'den itibaren ifa ettiği saray tercümanlığından (Hofdolmetsch) 1839'da Prens Metternich ile girdiği bir münakaşa sebebiyle olaylı bir şekilde uzaklaştırılması hakkında yayınlanan hatıratta kısa bilgi verilmiştir. Osmanlı'nın Viyana Büyükelçisi Sadık Rıfat Paşa'nın da dahil olduğu bu olayı Hammer'in yayınlanmamış hatırları ışığında makalemizde incelenmiştir.

Keywords
Joseph Hammer Purgstall, Hammer'in Hatıratı, Prens Metternich, Sadık Rıfat Paşa.

Abstract
Joseph Freiherr Hammer Purgstall is an orientalist who is known by Ottoman historians primarily for “History of the Ottoman Empire” and his many other works. Hammer begins to write his memories in 1842. These memories begin with the origins of his family and continue with his birth, finally end up at 1852. The memories are 5904 pages 246 notebooks by Hammer’s own handwriting, abridged and published by Reinhart Bachofen von Echt at 1940 as the first time. Since this abridgement of Bachofen, milestones which are very valuable for Hammer biography remain in the dark. It is shortly informed in the memories about being suspended from palace interpreting mission (Hofdolmetsch) at 1839 because of a dispute with Prince Metternich. Hammer had been conducting that mission since 1811. This incident, which included the Ottoman Ambassador to Vienna Sadık Rıfat Pasha, was examined in the light of Hammer's unpublished memories.

Keywords
Joseph Freiherr Hammer Purgstall, Hammer's memories, Prince Metternich, Sadık Rıfat Pasha

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri