Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İngiliz Bahriye Mektepleri Müfredatının İncelenmesi
(The Investigation of England’s Naval College Curriculum )

Author : enes sayım    
Type :
Printing Year : 2019 Haziran
Number : 9
Page : 219-242


Summary
smanlı İmparatorluğu açmayı düşündüğü Bahriye mekteplerine örnek teşkil etmesi için İngiltere’de bulunan Dartmouth, Osborne ve Cruisers bahriye mekteplerinin ders programları ve müfredatlarını içeren bir rapor hazırlatmıştır. Bu müfredatlarda temel mühendislik, matematik, atölye ve navigasyon gibi bazı denizcilik mesleki dersleri mevcuttur. Bunun dışında Kolağası Hüseyin Hüsnü’nün Greeneach bahriye mektebine ziyareti üzerine hazırladığı raporu da Osmanlı Devleti’ ne sunulmuştur. Bu belgeler dışında İngiltere’de Bahriye Mekteplerinde hangi dersin okutulduğu ve dersin kitapları, imtihan programları ve imtihan usulleri gibi hususlar da araştırılmıştır. Dönemin hem gelişmişlik hem de denizcilik alanının önde gelen devletlerinden olan İngiltere bu minvalde Osmanlı devleti için takip edilmesi gereken ülkedir. Özellikle Abdülaziz döneminde (1861-1876) donanmanın yeni gemilerle güçlendirilmesi Devlette bu teknolojiyi takip etme zorunluluğu doğurmuştur. Abdülhamid (1876-1908) döneminde ise bu teknolojik gelişmeler eğitim alanında anlatılmaya çalışılmış ve bu gerekçelerle bahriye içerisinde birçok mesleki okul ihdas edilmiştir.

Keywords
Bahriye, Mektep, Müfredat, Denizcilik, Eğitim, İngiltere, Osmanlı, Dartmouth, Osborne

Abstract
Ottoman Empire desired to open a naval school. For this reason, they research Dartmouth, Osborne and Cruisers naval college which are in England. After that, they prepared a report related with these school curriculum and education system. The curriculum contains fundamental engineering lessons, maths, workshop and naval lessons. Additionally, Kolağası Hüseyin Hüsnü visited Greeneach naval college and prepared a report to Ottoman Government. On the other hand, Naval college in the England researched, they research also exams, exam types, lessons, text books and syllabus of the lesson. In that era, England is role model at the naval area for Ottoman government. Ottoman navy forces had become stronger at the Sultan Abdulaziz era. For this reason, they had to follow strongest rivals and their technologies in the world. At the Sultan Abdulhamid era, these Technologies effected to education system and had opened new type schools

Keywords
Naval, College, Education, England, Ottoman, Turkish naval, Dartmouth, Osborn

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri