Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sivas’ta Kırsal Yerleşimlerde Tahıl ve Saman Depolama Yöntemlerinin Etnoarkeolojik Değerlendirmesi
(Ethnoarchological Evaluation of Cereals and Straw Storage Methods in Rural Settlements in Sivas )

Author : ilyas çetinkaya    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 4
Page : 61-86


Summary
Arkeolojik kazılarda açığa çıkan bulguların yorumlanması, büyük ölçüde sanayileşme öncesine ilişkin etnolojik veriler aracılığı ile yapılabilmektedir. Günümüzde kentleşme ve modernleşmenin bir sonucu olarak etnolojik veriler büyük bir hızla ortadan kalkmakta olduğundan, etnolojik araştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. İnsanlar yerleşik yaşama geçmeleriyle birlikte besinlerini de üretmeye başlamışlar, kışlık ihtiyaçları için de kendileri ve hayvanları için kullanacakları besin maddelerini depolama gereksinimi duymuşlardır. Çukur ambarlar, çuval veya kilden yapılmış depolama birimleri ve taş, kerpiç veya ahşaptan depo binaları inşa etmişlerdir. Depolar ve depolama bölmeleri, arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre, Neolitik dönemden itibaren mimarinin bir parçası olmuştur. Bu çalışma kapsamında Sivas ili Merkez ilçesine bağlı dört köyde alan araştırması yapılarak, halen kullanılmakta olan depolar incelenmiş ve arkeolojik kazılarda açığa çıkan depolama birimleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar, kalıntıları günümüze kalabilen depolama birimlerinin yerleşik yaşamın başlangıcından itibaren kullanılan tiplerden geliştiğini, ancak teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda bu depolama usullerinin terk edildiğini ortaya koymaktadır.

Keywords
Anadolu, Sivas, Depolama Türleri, Depolama Usulleri, Etnoarkeoloji

Abstract
Finds uncovered during archaeological excavations can be interpreted by comparison with ethnological data from pre-industrial periods. Nowadays, affected by urbanisation and modernisation, the ethnological data disappear rapidly. Thus, the documentation of ethnological data is most necessary. Human communities produced their food as early as they transformed to settled life. Hereafter, these communities need to store the food over winter months for themselves and their animals. Storage pits and storage units are produced by sacks or mud, and even built with stone, mud brick and wood. According to archaeological excavations, storages or storage units were a part of architecture since the Neolithic period. Within the frame of this study, a field survey has been conducted at four villages of the central county of the province of Sivas. Storages still used in these villages have been examined and compared with those uncovered during archaeological excavations. The comparisons with the remnants of ancient storages brought out a continuous development of storage types until today. However, parallel to technological development, traditional storage types are given up recently.

Keywords
Anatolia, Sivas, Storage Types, Storing Methods, Ethnoarchaeology

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri