Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hatırat Sahibi İttihatçıların Balkan Algısı
(The Balkan Perception of Memoir Owner İttihat Terakki Members )

Author : Nefise Yasemin Şener    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 15-28


Summary
Hatıratlar, kişisel değerlendirmeler içerdiği ve doğruluk paylarından emin olunamadığı için tarih araştırmalarında kullanımı az materyallerden biridir. Bununla beraber bizlere resmi belgelerden elde edemeyeceğimiz detaylar verebilirler. Bu sayede olayları farklı açılardan değerlendirme imkanı sağlamaktadırlar. Ancak hatıratları değerlendirirken dikkatli olunmalı ve kişilerin siyasi düşünceleri ve sosyal ilişkileri göz önünde bulundurulmalı, başka kaynaklarla beraber doğrulukları teyit edilmelidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri arasında hatırat yazmış kişiler mevcuttur. Bu hatıratlar üzerinden Osmanlı Devleti’nin kalbi sayılan Balkanların trajik öyküsüne kişisel yaşantıları üzerinden ulaşabiliyoruz. Balkanlar farklı pek çok din, mezhep ve ırkı içinde barındırmaktaydı. Bu farklı unsurlar 1789 Fransız Devrimiyle beraber başlayan milliyetçilik akımı ile bağımsızlık isteğine kapılmışlardır. Çeteler çoğalmış ve halka eziyete başlamışlardır. Bu topraklarda doğup büyüyen Galip Vardar çocukluğundan itibaren bu olayların kendisine ve çevresindeki insanlara nasıl etki ettiğini yazdığı hatıratta anlatmıştır. Enver Paşa ve Resneli Niyazi ise o dönemde bu topraklarda görevli askerler olarak bulunmaktaydılar ve bu çetelerle olan mücadelelerini kaleme almışlardır. Leskovikli Mehmet Rauf bu topraklara sürgüne gönderilmiş ve gözlemlediklerini hatıratına yazmıştır. Bu sayede 1908 İkinci Meşrutiyet’in ilanından önce bu topraklarda yaşayan halkın, görevde bulunan askerlerin ve bu coğrafyaya yabancı kişilerin bu süreç ile ilgili neler düşündüklerine ulaşabiliyoruz.

Keywords
Hatırat, Balkan, Enver Paşa, Resneli Niyazi, İttihat ve Terakki

Abstract
The memories consist of materials that are rarely used in historical research because they contain personal evaluations and their accuracy cannot be assured. However, they can give us details that we cannot obtain from official documents. In this way, they provide the opportunity to evaluate events from different angles. However, caution should be exercised when evaluating memories, and the political thoughts and social relations of individuals should be taken into account, and their accuracy should be confirmed with other sources. Among the members of the İttihat Terakki, there are people who have written memoirs. Through these memories, we can reach the tragic story of the Balkans, which is considered the heart of the Ottoman Empire, through their personal lives. The Balkans included many different religions, sects and races. These different elements sought independence with the current of nationalism that began with the French Revolution of 1789. Gangs have multiplied and started tormenting the people. Born and raised in this land, Galip Vardar has described in his memoir how these events have affected him and the people around him since his childhood. Enver Paşa and Resneli Niyazi were soldiers in this territory at that time and they wrote about their struggle with these gangs. Mehmet Rauf was exiled to these lands and wrote in his memoir what he observed. In this way, before the proclamation of the second Constitutional Monarchy of 1908, we can reach what the people living in this land, the soldiers on duty and the people who are foreign to this geography think about this process.

Keywords
Memories, Balkan, Enver Paşa, Resneli Niyazi, İttihat Ve Terakki

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri