Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Modernleşmesinde 19.YY Osmanlı Aydınlarının Rolü
( The role of 19th century Ottoman intellectuals in Turkish modernization )

Author : Büşra Savaş    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 1-15


Summary
Modernleşme Rönesans ve Reform dönemlerinin ardından Osmanlı Devleti’nin gündeminde etkili olmaya başladı. Devletin askeri ve ekonomik alanda başarısızlıklarla karşılaşması onu çözüm arayışına yönlendirdi. Başlangıçta geriye dönüş bir çözüm olarak düşünüldü. Ancak yaşanan siyasi gelişmeler, sefirlerin ülkelerle kurdukları dış ilişkiler ve Avrupa’daki düşüncelerin yurtta kendini daha çok hissettirmesi ile çözüm önerileri farklılaştı. Bürokrasi sınıfı gerek diplomasinin önem kazanması gerek Avrupa ile temasının daha ziyade olmasından dolayı yenileşme düşüncelerinin biçimlendirilmesinde etkin rol aldı. Sonrasında Osmanlı Devleti’nde bürokratlar yoluyla modernleşme meselesi Osmanlı aydınlarının temel alanı haline geldi. Tartışmalar 19.yy’da özellikle Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin faaliyetleriyle zirve noktaya ulaştı. Bu noktadan itibaren yenileşme problemi yalnızca aydınların değil halk ve öğrencilerin de ilgi alanına dahil oldu. Süregelen tartışmalarda 19.yy aydınları şekillendirici bir niteliğe sahip oldu. Ortaya koydukları tutumlar, hususlar, sorun ve çözüm yaklaşımları kendisinden sonra gelen ve çağdaşlaşma konusuyla meşgul olan entelektüelleri, devlet adamlarını, öğrencileri, askerleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni etkiledi.

Keywords
Modernleşme, 19.yüzyıl, Osmanlı Devleti, Osmanlı aydınları, Yeni Osmanlılar Cemiyeti

Abstract
Modernization started to be effective on the agenda of the Ottoman State after the Renaissance and Reform periods. The state's encounter with military and economic failures led him to seek solutions. Initially, the comeback was considered as a solution. However, the political developments, the foreign relations established by the sefirs with the countries, and the ideas in Europe have made them feel more at home, and the proposals for solutions have been different. The bureaucracy class played an active role in shaping modernization ideas due to the importance of diplomacy and its greater contact with Europe. Later, the issue of modernization in the Ottoman State through bureaucrats became the main area of Ottoman intellectuals. The debates reached a peak in the 19th century, especially with the activities of the New Ottoman Society. From this point on, the problem of innovation was included not only in the intellectuals but also in the interests of the public and students. In the ongoing discussions, the 19th century intellectuals had a shaping quality. Revealing their attitudes, issues and solution approaches from coming after him and engaged intellectually with the issues of modernization, dignitaries, students, soldiers and affected the Republic of Turkey.

Keywords
Modernization, 19th century, the Ottoman State, the New Ottoman Society, Ottoman intellectuals

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri