Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yunan Toplumunun İnanç Bağlamındaki Arınma Ritüelleri
(Purification Rituals Of Greek Society İn The Context Of Faith )

Author : HÜSEYİN YILDIRAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 53-72


Summary
Arınma her toplumda uygulanan dini bir ritüeldir. İnsanlar yaptıkları eylemlerin sonuçlarından kendilerini sorumlu görmüşler ve tanrıların huzuruna çıkmadan önce arınmak istemişlerdir.Grekçesi Katharsis olan arınma kavramını da ilk kez Aristoteles ortaya atmıştır. Kişinin fiziksel ve ruhsal olarak temizlenmesi anlamına gelmektedir. Tek bir arınma şekli yoktur bu yüzden en iyi arınma yöntemine örnek veremeyiz. Bu kavram çok çeşitli olup, farklı alanlarda kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katharsis, inanç bağlamında ele alınmıştır ve yunan toplumundaki arınma ritüelleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı yunan toplumunun arınma kavramına bakış açısını anlamak ve toplumun arınma ritüelleri hakkında bilgi vermektir. Bu amaç doğrultusunda yunan toplumunun arınma ritüelleri araştırılmıştır. Dini sorumluluklardan doğan ritüeller değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın sonucunda ritüeller altı başlık altında toplanmış olup içerikleri ve uygulama şekilleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords
Arınma, Ritüel, Yunan Toplumu, İnanç, temizlik

Abstract
Purification is a religious ritual practiced in every society. People saw themselves responsible for the results of their actions and wanted to be purified before going to the presence of the gods.Aristotle introduced the concept of purification for the first time in Greek. It means the physical and mental cleansing of the person. There is no single form of purification, so w e can’t give an example of the best purification method. This concept is very diverse and has been used in different fields. Within the scope of the research, purification was studied in the context of faith and purification rituals in Greek society were investigated. The aim of this research is to understand the perspective of Greek society on the concept of purification and to give information about the rituals of the society. For this purpose, the purification rituals of the Greek society were investigated. Rituals arising from religious responsibilities were evaluated. As a result of the study rituals were gathered under six titles and their contents and application methods were tried to be explained.

Keywords
Catharsis, Ritual, Greek Society, Faith, Cleaning

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri