Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pontos Krallığı Altın ve Gümüş Sikkeleri
(Golden And Silver Coins Of The Pontos Kingdom )

Author : Engin Kekeç  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 29-52


Summary
MÖ 301 yılında Paphlagonia civarında I. Mithradates Ktistes tarafından temelleri atılan Pontos Krallığı, Hellenistik Dönem Anadolusu’nun en küçük krallıklarından biriyken, sonraki kralların yayılmacı politikalarıyla giderek bölgesel bir güç hâline gelir. Krallar ilk zamanlarda Roma Cumhuriyeti ile ters düşmemeye özen gösterir; ancak, özellikle VI. Mithradates Eupator Dionysos döneminde bu denge sağlanamaz ve Mithradates Savaşları gerçekleşir. Üç aşamada ele alınan bu savaşlarla Pontos, Anadolu’nun son kurtuluş yolu addedilir. Bu çalışmanın kapsamını, Pontos Krallığı’nın siyasi tarihine kuruluşundan Eupator’un ölümüne kadar geçen süre zarfında darp edilmiş sikke örnekleri üzerinden katkı sağlamak oluşturur. Pontos Krallığı’nın kurucusu olan ve esasen Pers soyundan gelen Mithradates Hanedanlığı’na mensup krallar kronolojik olarak ele alınarak sikkelerine yansıyan ikonografinin tarihsel bağlamla ilişkisi açıklanmaktadır. Kolonizasyon Dönemi’nden itibaren Pontos Bölgesi de dâhil Karadeniz kıyılarında kurulan Yunan koloni kentleri, daha sonra kurulan Pontos Krallığı sikkeleri üzerindeki konu seçiminde etkilidir. Zeus, Hera, Apollon, Dionysos gibi Yunan pantheonundan tanrılar özellikle sikkelerin arka yüzünde yerini alır. Bazı sikkelerde Yunan tanrıları, Yakındoğu tanrılarına ait kimi ikonografik ayrıntılarla birlikte betimlenir. Bunlar, aynı zamanda krali kültlerle ilgili de bilgi edinmemizi sağlar. Sikkeler üzerindeki en önemli sembollerden biri ise, krali bir arma olarak ilk sikkelerden itibaren görülen sekiz kollu yıldız ve hilal motifidir. Bu çalışma kapsamında hazırlanan katalog sikkenin basıldığı metal, ağırlık, birim, konu, yazıt ve sembollerini kapsar.

Keywords
Sikke, Pontos, Karadeniz, Mithradates, Eupator, Pers, Yakındoğu

Abstract
The Pontos Kingdom, founded by Mithradates I Ktistes in around Paphlagonia in 301 BC, was one of the smallest kingdoms in Hellenistic Anatolia, and gradually became a regional power with the expansionist policies of the later kings. In early years, kings were careful in their interactions, not to contradict with the Roman Republic; however, this balance could not be achieved, and the Mithradates Wars begun. Pontos is considered to be the last way for releasing Anatolia against Roman Empire with these wars, dealt in three stages. The aim of this study is to explain the political history of the Pontos Kingdom in terms of coin specimens, minted during the period from the establishment to the death of Mithradates VI Eupator. The kings of the Mithradates Dynasty with Persian origins, founders of the Pontos Kingdom, is mentioned individually in chronological order, and the relationship between iconography and historical context reflected on coins is assessed. Since the Great Colonization Period, the Greek colonies established along the Black Sea coast, including the Pontos region, had influence on subjects preferred for the coins of the Pontos Kingdom, that had been founded later. The gods of the Greek pantheon - Zeus, Hera, Apollon, Dionysos - were placed especially on the reverse of the coins. These provide also information on royal cults. One of the most important symbols on the coins is the eight-pointed star and the crescent motive, a royal emblem from the earliest coins onwards. The catalogue includes the metal, weight, unit, subject, inscription, and symbols taking place on these coins.

Keywords
Coin, Pontos, Black Sea, Mithradates, Eupator, Persia, Near East

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri