Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyet Donanması ile Tersanesinin Gölcük’te Kurulması ve Bölgeye Olan Etkileri
(Establishment of the Republic Navy and Naval Shipyard in Gölcük and effects on the Region )

Author : Uğur Öztürk    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 5
Page : 43-74


Summary
20.yy’ın başlarında II. Abdülhamit’in ihtişamlı filosu değerini kaybetmiş, tersaneler bakımsızlıktan adeta çürümeye terkedilmişti. Donanma Cemiyeti’nin kurulması ile donanmada yeni bir atılım süreci başlatılmıştı. 1910 yılı sonrasında ise Haliç Tersanesi’nin ihtiyacı karşılamayacak duruma gelmesi yeni bir yer bulma ihtiyacını doğurmuştu. Bu doğrultuda düşünülen İzmit Körfezi’nde, tersane kurmak için altyapı çalışmaları başlamış fakat Trablusgarp ve Balkan Savaşları nedeniyle gerçekleşememişti. I. Dünya Savaşı’nda tersane kurmak için tekrar bir çaba olsa da dönemin koşullarında bu mümkün olmamıştı. Lozan Barışı’nda imzalanan Boğazlar Sözleşmesi sonrası, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının silahsızlandırılması ve askerden arındırılması Haliç’in artık işlevini tamamen yitirdiği anlamına gelmekteydi. Bahriye Vekâleti’nin kurulması sonrasında Yavuz zırhlısının havuzlanmak için Gölcük’e gelmesiyle birlikte kurulan atölyeler Gölcük’te kurulacak olan deniz üssünün de ilk temelini oluşturmuştu. 1928 sonrasında hız kazanan süreç Gölcük Kumandanlığı’nın kurulmasıyla devam etti ve 8 Mayıs 1933’de T.B.M.M.’de kabul edilen 2173 sayılı kanunla karara bağlandı. Biz bu çalışmamızda “Donanma Kenti” ünvanı alan Gölcük’e, Cumhuriyet Donanması’nın taşınmasına giden süreci, bu süreç içinde yaşanan gelişmeleri ve bu kurulmanın bölgeye olan etkilerini ele alacağız.

Keywords
İzmit, Gölcük, Donanma, Tersane, Islahat

Abstract
At the beginning of the 20th century, Abdul Hamid’s magnificent fleet lost its value, shipyards had virtually abandoned owing to lack of care. With the establishment of the Navy League, a new breakthrough process was initiated in Navy. After 1910, due to the fact that the Golden Horn Shipyard was unable to meet the need, it was necessary to find a new place. In the Izmit Gulf, which was considered in this direction, infrastructure works began to build the shipyard, but could not have been finished due to Tripoli and Balkan wars. Although it was an effort to establish a shipyard in World War I, this was not possible under the circumstances of the time. After the Straits Agreement signed in Lausanne Peace, The disarmament of the Canakkale and Istanbul straits and removal of the military from there meant that the Golden Horn had completely lost its function. After the establishment of the Ministry of Maritime Affairs, the workshops that were established with the arrival of Yavuz to Gölcük for dry docking constituted the first foundations of the naval base to be built in Gölcük. The process that gained momentum after 1928 continued with the establishment of the Gölcük Command and on May 8, 1933, the Turkish Parliement adopted the law number 2173. In this study, we will examine the process of the transfer of the Republican Navy to Gölcük, which has the title of "Navy City", the developments that have taken place in this process and the effects of this establishment on the region.

Keywords
İzmit, Gölcük, Navy, Navy Shipyard, Reform

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri