Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Günlük Kullanım Kaplarının İşlevi ve Dağılımı Üzerinden Salat Tepe ETÇ IV Yerleşiminin Sosyo-Kültürel Analizi
(The Socio-Cultural Analysis of Salat Tepe EBA IV Settlement Based on The Function and Distributon of Coarse Wares )

Author : Elif BOZKURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 1-20


Summary
Günlük işlerde kullanılan, pişirme ya da depolama gibi amaçlara yönelik üretilen kaplar, bunları kullanan topluluğun sosyo-kültürel yapısı hakkında veriler sunmaktadır. Yukarı Dicle havzasında yer alan Salat Tepe’de açığa çıkan Geç Akkad Dönemi (ETÇ IVA) ve Akkad sonrası (ETÇ IVB) yerleşiminde, Kuzey Mezopotamya’da ETÇ boyunca kullanılan Standart Seramikler ve Taşçık Katkılı Pişirme Kapları yoğun olarak ele geçmiştir. Kaba seramikler teknik özelliklerine ve ele geçtikleri mekânların niteliğine göre besin hazırlama, pişirme ve depolamada kullanılmıştır. Bu çalışmada kapların biçimleri ve hacimleri üzerinden işlevleri yorumlanmıştır. Salat Tepe IIA dönemi iki tabaka ile temsil edilmiş olup, alt tabakada (IIA:6) bir merkezi yapı ile çevresinde küçük konutlar bulunurken, üst tabakada (IIA:5) sadece küçük konutlardan oluşan bir doku ortaya çıkmıştır. Bu iki tabakanın seramik koleksiyonları arasında önemli bir farklılık görülmezken, kap sayısı üst tabakada alt tabakaya göre iki kat artması, üst tabakada nüfusun arttığına işaret etmektedir. Kapların biçimleri, hacimleri ve her iki tabakadaki dağılımında görülen farklar, pişirme ve beslenme düzenleri birbirinden farklı toplumsal yapıların varlığını ortaya koymuştur.

Keywords
Salat Tepe, ETÇ IV, Kaba Seramik, Mimari, Toplumsal Yapı

Abstract
The common vessels used in daily life, produced for cooking or storage, provide data on the socio-cultural structure of the communities using them. At Salat Tepe, located in the Upper Tigris Region, a Late Akkadian (EBA IVA) and a Post-Akkadian (EBA IVB) settlement have been uncovered. Both settlement levels include many pots belonging to Plain Simple Wares and Grit Tempered Cooking Pots, widespread in Northern Mesopotamia throughout the EBA. According to their technical characteristics and the character of their contexts, coarse pottery was used for food preparation, cooking and storage. In this study, the function of these vessels have been interpreted through analyzing their shapes and volumes. Salat Tepe period IIA was represented by two architectural levels; a lower level comprised of a central building and small houses around (IIA: 6), and an upper level consisting of only small houses (IIA: 5). While no significant difference between the ceramic assemblages of both levels are noticed, the number of vessels in the upper level doubles those of the lower, indicating a population growth. The differences observed in their shapes, volumes and distribution between both levels revealed dissimilar social structures with different cooking and eating traditions.

Keywords
Salat Tepe, Early Bronze Age IV, Coarse Ceramics, Architecture, Social Structure.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri