Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lozan Sonrası Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi
((Turkish-Greek Population Exchange After Lausanne) )

Author : Naim MUTLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 35-46


Summary
XIX. yüzyılda başlayan ulus devlet oluşturma çabalarının uzantısı olarak göç hareketleri sık sık yaşanır olmuştu. Bu kapsamda 93 harbiyle başlayan Rumeli ve Anadolu arasındaki göç hareketlerinin bir örneği Lozan sonrası Türk Yunan nüfus mübadelesidir. Genel çerçeve belirlenirken homojen toplum anlayışı etkili olmuş ancak sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları yeni sorunlar doğurmadan çözümü tarafların yol haritasını belirlemiştir. Bu kapsamda karşılıklı hak kayıplarının engellemek için “Etabli” tanımlaması yapılmış ve Batı Trakya bölgesi ile İstanbul içi mübadele dışı tutulmuştur. Etablist sayılmak için bulundukları bölgede 18 Ekim 1912’den önce yerleşmiş olma şartı aranmıştır. Göçmenlerin geride bırakacakları taşınmaz mallar için değer biçilmesi komisyonlarca yapılmış terk edilen evlere yeni gelen aileler yerleştirilerek ekonominin sekteye uğramasının önüne geçilmek istenilmiştir. Bu gün her iki devletin içinde hem yerleşiklerin torunları hem de göç edenlerin torunları geçmiş hatıraların hikâyeleriyle yaşamını sürdürmektedir.

Keywords
Mübadele, Etabli , Göç, Lozan, Türk, Yunan, Batı Trakya

Abstract
Migration movements were frequent as a result of nation-state building efforts that began in the 19th century. In this regard, an example of the migration movements between Rumelia and Anatolia that started with The 93 War is; It is the Turkish-Greek population exchange that took place after the Treaty of Lausanne. In this exchange, while determining the general planning, the understanding of homogenous society was effective. However, the road map of the parties has determined the solution of social, economic and political problems without causing new problems. In this context, the definition of "Etabli" was made to prevent mutual loss of rights and it was excluded from the exchange within the Western Thrace region and Istanbul. The condition of being settled in the region where they are located before 18 October 1912 was sought in order to be considered as “etablist”. The commissions made the appraisal of the immovable property that the immigrants left behind. It was aimed to prevent the disruption of the economy by placing new families in abandoned houses. Today, in both countries, not only the descendants of the residents but also the descendants of the immigrants continue their lives with the stories of past memories.

Keywords
exchange of population, Etabli, Migration, Lausenne, Turkish, Greek, Western Thrace

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri