Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


G.Ö. 8200 İKLİM OLAYI: ARKAPLANI, KARAKTERİ VE ETKİLERİ
(G.Ö. 8200 CLIMATE EVENT: BACKGROUND, CHARACTER AND EFFECTS )

Author : AYŞİN KONAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 21-34


Summary
Kuzey Atlantik kaynaklı olan G.Ö. 8200 Ani İklim Olayının küresel ölçekte etkili olduğu bilinmektedir. Bu ani iklim olayı, dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli karasal çökel ortamlarda okyanuslarda ve buzullarda çok iyi çalışılmış, neden-sonuç ilişkisi içinde çok net tanımlanmıştır. Bu çalışmalarla, bu iklim değişiminin öncesinde ve sonrasında gözlenen değişimler, bu iklim olayının ne kadar bir zaman dilimi içinde etkili olduğu, büyüklüğü, yapısı ve çeşitli coğrafyalarda neden olduğu değişimler geniş ölçüde aydınlatılabilmiştir. Bununla birlikte, bunun gibi ani iklimsel değişimler, gelecekte iklimin nasıl olacağına yönelik çeşitli modellerin geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Diğer yandan 8200 yıl önce ani bir şekilde, iklimde gözlenen kuraklaşma ve soğuma ile bu döneme imzasını atan bu iklim olayını yakından tanımak, bu zamanda yaşamış olan Neolitik toplulukların, bu olaya nasıl çözümler ürettiklerini anlamamıza da olanak sağlamaktadır. Fakat topografik açıdan Anadolu gibi kısa mesafeler arasında önemli değişimler gösteren coğrafyalarda bu tür iklimsel değişimler her yerde benzer etkilere neden olmamaktadır. Bu nedenle henüz çok az yerde etkileri ortaya konmuş bu iklim olayının bütün Anadolu’da benzer etkilere neden olduğunu varsaymak yanlış olacaktır.

Keywords
İklim Olayı, İklim, Paleoiklim

Abstract
B.P. 8200 abrupt climate event originating from the North Atlantic is known to be effective globally. This abrupt climatic event has been studied very well in various parts of the world, oceans and glaciers found in various terrestrial sedimentary environments, and it is very clearly defined in a cause-effect relationship. With these studies, the changes observed before and after this climate change, for how long of a period this climate event was effective, its magnitude, structure, and changes it caused in various geographies have been widely elucidated. In addition, abrupt climatic changes like this make it possible to develop various models intended for how the climate will be like in the future. On the other hand, getting to know this climatic event, which had its signature on this period with the abrupt drought and cooling observed in the climate 8200 years ago, allows us to understand how the Neolithic communities that lived in this period created solutions to this event. However, such climatic changes do not cause similar effects everywhere in geographies like Anatolia that show significant topographical changes between short distances. For this reason, it would be wrong to assume that this climate event, whose effects have been shown in very few places yet, causes similar effects in all Anatolia.

Keywords
Event, Climate, Paleoclimate

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri