Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 NumberEditor
Prof. Dr. A. Tuba Ökse-Doç.Dr. Esma TORUN ÇELİK

Assistant Editor


KOCAELİ  Güz 2020

 | Cover  | Table of contents  | EditorialElif BOZKURT  
Günlük Kullanım Kaplarının İşlevi ve Dağılımı Üzerinden Salat Tepe ETÇ IV Yerleşiminin Sosyo-Kültürel Analizi Ss, 1-20
The Socio-Cultural Analysis of Salat Tepe EBA IV Settlement Based on The Function and Distributon of Coarse Wares

Summary | Abstract | Full Text |

AYŞİN KONAK  
G.Ö. 8200 İKLİM OLAYI: ARKAPLANI, KARAKTERİ VE ETKİLERİ Ss, 21-34
G.Ö. 8200 CLIMATE EVENT: BACKGROUND, CHARACTER AND EFFECTS

Summary | Abstract | Full Text |

Naim MUTLU  
Lozan Sonrası Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi Ss, 35-46
(Turkish-Greek Population Exchange After Lausanne)

Summary | Abstract | Full Text |

Burhan Kalafat  
Kazanlı Ayaz ve Ispartalı Hakkı Üzerinden Sırat-ı Müstakim Dergisinde Dilde Sadeleşme Tartışmaları Ss, 47-62
Discussions on simplification of language in Sırat-ı Müstakim Journal over Kazanlı Ayaz and Ispartalı Hakkı

Summary | Abstract | Full Text |

Fikret Alda  
Nermin Abadan-Unat'ın Yaşamını Etkileyen Kadınlar Ss, 63-70
Women Affecting the Life of Nermin Abadan-Unat

Summary | Abstract | Full Text |

Beril Yıldırım  
Müzelerde Sürdürülebilirlik ve Teknolojinin Kullanımı Ss, 71-85
Sustainability and Use of Technology in Museums

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri